Garda zwiększa ilość patroli. Częściej pojawi się w okolicach pubów

An Garda Síochána wydała oświadczenie, a w tym informuje, że od dzisiaj, zwiększy ilość patroli w celu ochrony porządku publicznego, miejsc publicznych i kontroli ewentualnych zgromadzeń.

Pod szczególny nadzór policji trafić mają miejskie skwery, popularne miejsca spotkań, okolice pubów, sklepów z alkoholem, a wieczorami oraz przez weekendy, funkcjonariuszy ma być wyjątkowo duża ilość. W teren ruszy więcej patroli zmotoryzowanych, a także pieszych i rowerowych, a do czynnej służby na ulicach, oddelegowani zostaną policjanci, którzy do tej pory wykonywali prace biurowe.

Funkcjonariusze otrzymali też rozkaz, aby szczególną uwagę zwracać na grupy ludzi, którzy gromadzą się w jednym miejscu, a i mają podejmować czynności, w celu zastosowania się do wytycznych piątego poziomu ograniczeń.

Na drogach ustawione będą dodatkowe punkty kontrolne, więc i trasy wylotowe oraz wlotowe do miast, mają być pod obserwacją policji, co w konsekwencji, stanie się egzekucją przepisu o ograniczeniu podróżowania. W tym zakresie mogą być również prowadzone działania sprawdzające w miastach, więc kierowcy oraz piesi, mogą zostać zapytani o cel swojej podróży i podanie adresu, co z kolei pozwoli ustalić, czy nie przekroczyli dystansu 5 km, na jaki wolno oddalać się od domu.

Od początku pandemii Garda wszczęła już 493 postępowania w sprawach o możliwości naruszenia przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, a od 30 października miało miejsce 7 domniemanych naruszeń związanych ze środkami ochrony zdrowia publicznego, 8 domniemanych naruszeń przez licencjonowane lokale sprzedające alkohol, 29 domniemanych naruszeń w punktach sprzedaży detalicznej i 1 domniemane naruszenie przepisów dotyczących zakrywania twarzy.

Bogdan Feręc

Źr: Garda

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia jest już p
Zniesienie blokady j
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian