Garda tłumaczy się z weekendowych działań

Po serii niepokojących wydarzeń, jakie miały miejsce w długi weekend w Dublinie oraz innych większych miastach kraju, pojawiły się komentarze, iż funkcjonariusze, działali zbyt ostro.

Ważne jest, iż zarzutów wobec Gardy jest więcej, chociaż większość mówi, że działa zbyt opieszale. Skupiono się jednak na działaniach, które policjanci określili prewencyjnymi, więc odbieraniu napojów alkoholowych osobom, które nielegalnie gromadziły się na niektórych ulicach miast, a i organizowały tam imprezy.

Przeciwnicy reakcji Gardy twierdzą, że było to nadużycie prawa, a apogeum tych zachowań, więc aresztowania, były pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Innego zdania jest irlandzka policja i jej szef, komisarz Drew Harris stwierdził, że po pierwsze An Garda Síochána działała w granicach przyznanych jej uprawnień, a po drugie, aresztowania stosowane były w ostateczności i wobec osób, które w sposób otwarty łamały prawo lub atakowały interweniujących policjantów.

Komisarz Harris dodał, iż w jego ocenie, reakcja służb policyjnych, była „odpowiednia”, więc nie widzi możliwości, aby w tej sprawie, co zasugerowano, wszczynać jakiekolwiek dochodzenie. Harris stwierdził jednocześnie, że osoby, które czują się pokrzywdzone przez policjantów, mają prawo złożyć skargę do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, takiego samego urzędu działającego przy An Garda Síochána, ale i wystąpić na drogę postępowania sądowego. O ile te instytucje uznają, że funkcjonariusze przekroczyli swoje uprawnienia, pociągnięci zostaną do odpowiedzialności.

Ogółem w całym kraju dokonano prawie 100 aresztowań, a wszystkie miały związek z pogwałceniem przepisów o ładzie i porządku społecznym, a także zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego w oparciu o przepisy Covid-19.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
W Irlandii mogło do
Opóźnienia we wpro
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian