Garda ściśle monitoruje grupy ekstremistyczne

Od dawna wiadomo, że w Irlandii przebywają osoby, które łączy się z grupami ekstremistycznymi na świecie, ale też z osobami oskarżanymi o światowy terroryzm.

Dlatego właśnie wyspecjalizowane jednostki Gardy, wzięły pod ścisły nadzór osoby, które mogą mieć jakieś powiązania z terrorystami, w tym przypisuje się im również przynależność do ISIS. Najczęściej jednak mówi się o przypadkach finansowania grup ekstremistycznych poprzez konta w Irlandii i w tym kierunku rozwija się najwięcej śledztw.

W kraju zidentyfikowano już kilkanaście grup i osób, a te są teraz objęte ścisłym nadzorem, bo sprawdza się ich kontakty oraz powiązania, jak i operacje finansowe, których dokonują. Niechętnie, ale Garda potwierdza, iż mamy w kraju osoby ściśle związane z islamskim dżihadem, jednak nie udziela w tej sprawie żadnych dodatkowych informacji, przede wszystkim ze względu na dobro prowadzonych śledztw.

W ostatnim czasie Garda przeprowadziła kilka nalotów na miejsca, w których przebywały osoby oskarżane o powiązania z grupami ekstremistycznymi i terrorystycznymi, a w tych operacjach aresztowano łącznie 18 osób. Co istotne, wszystkim postawiono zarzuty i toczą się wobec nich oficjalne śledztwa, które mogą doprowadzić do wydania wyroków skazujących.

Jak dodają źródła Gardy, irlandzki wymiar sprawiedliwości dosyć ostro podchodzi do osób, którym udowodni się winę, a co ciekawe, w większości przypadków, skazuje się je na karę pozbawienia wolności, ale wydala z Irlandii z wilczym biletem. To wg irlandzkiego wymiaru sprawiedliwości jest dobrym zabezpieczeniem i bardzo dobrze blokuje dostęp do wyspy.

Niestety na miejsce deportowanych, zjawiają się nowi, więc walka Gardy trwa nieustannie. Irlandzka policja w tych sprawach współpracuje też z formacjami policyjnymi i antyterrorystycznymi na całym niemal świecie i wymienia się informacjami o zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeniach.  

Bogdan Feręc

Źr: Independent/Garda

Polska-IE: Udostępnij
Mieszkańcy Athlone
Czynsze są obecnie
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian