Garda obserwuje wzrost przemocy w rodzinie

Od chwili wprowadzenia blokady kraju, Garda notuje wzrost zgłoszeń o nadużyciach w zakresie przemocy domowej.

Obserwacje Gardy potwierdzają także organizacje, które zajmują się pomocą w przypadkach przemocy domowej, a te, z każdym dniem otrzymują więcej zgłoszeń. Raporty irlandzkiej policji wskazują, iż w ostatnich kilku tygodniach ilość przypadków przemocy domowej podniosła się na niektórych obszarach o nawet ponad 30%, ale może to być tylko wierzchołek góry lodowej, w zakresie przemocy stosowanej wobec domowników,

Women’s Aid przekonuje, iż wiele przypadków w ogóle nie jest zgłaszanych, a przebywając w jednym domu z oprawcami, ich ofiary boją się podjąć działania, które pomogą w odizolowaniu od stosujących przemoc.

Z raportu Gardy wynika, że przemoc domowa wzrosła w ostatnich tygodniach o 25%, ale są obszary w kraju, gdzie notowany wzrost przemocy podniósł się o 34%, co niepokoi stróżów prawa. Znacznie więcej notuje się obecnie domowych pobić, molestowania psychicznego i fizycznego, więc policja reaguje w takich przypadkach dosyć energicznie, jednak tylko wtedy, kiedy otrzymają wezwanie. Obecnie występują jednak pewne ograniczenia, a wszystko za sprawą koronawirusa i zarówno organizacje pomocowe, jak i sami funkcjonariusze, zmuszeni są działać w warunkach blokady kraju, a to utrudnia czasami podjęcie natychmiastowych kroków zaradczych.

Funkcjonariusze An Garda Siochána i przedstawiciele organizacji pomagających ofiarom przemocy domowej mówią jednak, że należy zgłaszać każdy przypadek przemocy, ponieważ wtedy mają możliwość podjęcia odpowiednich kroków. Po każdym takim zgłoszeniu na miejsce wysyłany jest patrol policji, a ten dyscyplinuje podczas pierwszej wizyty oprawcę, by dać mu szansę na poprawę. Kolejne zgłoszenia mogą skutkować zatrzymaniem podejrzanego już wtedy o przestępstwo stosowania przemocy wobec domowników, więc także aresztem i skierowaniem sprawy do sądu. W niektórych przypadkach – dodają policjanci, konieczna jest natychmiastowa interwencja, czyli aresztowanie następuje już podczas pierwszej wizyty Gardy.

Obecny wzrost skali przemocy domowej, łączy się ze wprowadzeniem blokady w kraju, więc spożywaniem alkoholu w domach i chociaż wcześniej takie zachowania także były obserwowane, to wyjście do pubu lub klubu nocnego i w nim rozładowanie napięcia, pomagało w ograniczeniu skali zjawiska.

Bogdan Feręc

Źr: Garda/Women’s Aid

Polska-IE: Udostępnij...
Występują zakłóc
Rząd przetestuje 10
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish