Garda nadal nie będzie prowadzić pościgów samochodami

Duża część policjantów nie jest zadowolona z podejścia władz Gardy do ich pracy i odmawia nadania prawa do prowadzenia pościgów w ruchu ulicznym.

Wg policjantów, część akcji pościgowych jest wręcz niezbędna, ale szefostwo Gardy wciąż uważa, że „nie jest to warte ryzyka”. Frustracja policjantów jest duża, gdyż wpływa to także na ocenę jej pracy, a społeczeństwo, bardzo często wyśmiewa się z działań, jakie podejmują funkcjonariusze.

Kolejnym argumentem jest odczucie przestępców, którzy mają przekonanie, iż są niekiedy bezkarni, bo doskonale wiedzą, że aby uniknąć pościgu, wystarczy wjechać autem do centrum miasta lub na jedno z osiedli mieszkaniowych.

Ta kuriozalna sytuacja, bo tak ją należy nazwać, nie pozostaje bez wpływu na samych policjantów, a ci, otwarcie przyznają, że czasami czują się bezradni i to działając w ramach prawa. Funkcjonariusze uważają, że zakres spraw, w których wolno im podjąć pościg, powinien zostać znacznie rozszerzony, natomiast polityka Kwatery Głównej Gardy, powinna się w tym zakresie znacznie zmienić.

Policjanci dodają, że Irlandia zmieniła się w ostatnich latach, więc przepisy powinny być do tych zmian przystosowane, a przestępcy, nie powinni wykorzystywać prawa na swoją korzyść.

Funkcjonariusze pracujący w terenie, od chwili wprowadzenia pewnych modyfikacji w prawie o funkcjonowaniu Gardy, domagali się dostosowania przepisów, ale od 2019 roku, nic w tej kwestii się nie zmieniło.

Władze naczelne Gardy nieustannie podkreślają, iż interwencja, musi być adekwatna do podejmowanego ryzyka, a do tego proporcjonalna i konieczna. W tej sprawie Stowarzyszenie GRA, reprezentujące policjantów, spotkało się z władzami Gardy i przedstawiono tam wiele okoliczności, kiedy policjanci, zmuszeni byli przerwać pościg za przestępcami, a jak wskazywały raporty, istniało prawdopodobieństwo zatrzymania sprawców niektórych występków. Same pościgi, mają też wymiar odstraszający, bo wtedy, osoby popełniające przestępstwo, będą miały zmniejszone możliwości ucieczki. Co podkreślono, ujęcie przestępcy w pościgu, znacznie przyspieszy działania funkcjonariuszy, ale i całego wymiaru sprawiedliwości.

Władze Gardy pozostały jednak głuche na te argumenty i pozostają na stanowisku, że obecnie, istnieją wystarczające instrumenty oraz zdolności operacyjne, by „zarządzać problemami w miarę pojawiania się takich”.

Bogdan Feręc

Źr: The Times/Garda/GRA

Polska-IE: Udostępnij
Opóźnienia we wpro
51 lat festiwalu w J
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian