Garda molestuje i zastrasza

Irlandzką policję uważa się za miłą i pomocną, ale obraz ten mogą popsuć statystyki, które mówią, że dochodzi w niej do różnych nieprzyjemnych zdarzeń, w tym klasyfikowanych, jako wykroczenia i przestępstwa.

W ostatnich pięciu latach Garda musiała zmierzyć się z 74 zarzutami o zastraszanie, molestowanie i molestowanie seksualne, co w złym świetle stawia służbę, która ma chronić i pomagać. Co zastanawiające, do 15 takich przypadków doszło w tym roku, co wiadomo z danych pozyskanych w ramach wolnego dostępu do informacji.

Wskaźniki naruszenia przepisów dotyczą najczęściej oficerów wyższych, ale i znajdziemy także takie wśród personelu cywilnego, który pracuje w ramach usług świadczonych na rzecz An Garda Síochána.

Ze wszystkich 74 spraw, aż 71 dotyczyło zastraszania, natomiast jedna skarga molestowania, a dwie, molestowania seksualnego i oba miały miejsce w 2018 roku. W tym przypadku w podziale na płci, mamy prawie równowagę, bo ze wszystkich 74 zarzutów 39 pochodziło od mężczyzn, a reszta od kobiet. Większość takich zdarzeń miała miejsce w pracy, chociaż zdarzało się, że do zachowań sprzecznych z normami, dochodziło też po jej zakończeniu.

Wg wyższych członków Gardy, w formacji, istnieją odpowiednie przepisy, które chronią przed takim postępowaniem, ale jak w każdej firmie, dochodzić może do łamania zasad, co jest w policji szczególnie napiętnowane.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Koniec programu darm
W irlandzkich domach
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian