Garda jest już gotowa

Dzisiaj w Irlandii otwarte zostaną puby, bary i restauracje, co stało się powodem do mobilizacji irlandzkiej policji.

Ostatnie trzy noce, przede wszystkim w Dublinie, były pełne zachowań antyspołecznych, a jak nazywają to funkcjonariusze, naruszania przepisów o bezpieczeństwie zdrowotnym i zachowań niezgodnym z prawem. Policjanci aresztowali ogółem kilkadziesiąt osób, które w wyjątkowy sposób dały się we znaki samym policjantom i mieszkańcom irlandzkich miast, ale apogeum takich ulicznych biesiad i imprez, może nastąpić dzisiaj.

Gdy puby i bary otworzą swoje podwoje, obecnie w formule „na zewnątrz”, zarówno ich właściciele, jak i władze miast oraz irlandzka policja, spodziewają się tłumów w ich okolicach, a także tłumów na popularnych ulicach z barami.

An Garda Síochána zapowiedziała jednak, że dzisiaj zmobilizowanych do pracy będzie znacznie większa ilość funkcjonariuszy, którzy pojawią się wszędzie tam, gdzie mogą być łamane zasady covidowego bezpieczeństwa. Garda współpracować ma w tym zakresie także z władzami miejskimi, a i natychmiast reagować będzie, również na sygnały płynące od mieszkańców.

Niestety ostatnie dni, a właściwie noce to prawdziwy festiwal obelg i dziwnych zachowań wobec stróżów prawa, którzy nawiasem mówią, są wyłącznie wykonawcami pleceń z góry. Interweniujący funkcjonariusze byli lżeni, byli też opluwani, ale zdarzyły się także przypadki ataków werbalnych, a i obrzucono ich pustymi szklanymi butelkami oraz innymi przedmiotami, co w konsekwencji doprowadziło do odniesienia, niegroźnych na szczęście ran. Osoby atakujące Strażników Pokoju, nie mogły liczyć na jakąkolwiek pobłażliwość i interweniujące Jednostki Porządku Publicznego dokonywały aresztowań.

Stołeczni policjanci blisko byli podjęcia decyzji o spacyfikowaniu tłumu na Grafton Street i okolicznych ulicach, jednak do takiej sytuacji nie doszło, a jednostki specjalne Gardy, pozostały wyłącznie w gotowości bojowej.

Na wielu forach internetowych mieszkańcy miast w ostrych słowach wypowiadali się o zachowaniu, przede wszystkim osób młodych, które wyległy na ulice, ale wiele słów krytyki wypowiedziano także pod adresem plażowiczów, bo i ci, nie zachowywali zasad bezpieczeństwa. Internetowe komentarze mówiły także, iż to wszystko „wymknęło się spod kontroli”, a Garda, powinna być bardziej stanowcza.

Obecnie władze An Garda Síochána zapowiadają, że policjanci, bardzo dobrze przygotowali się na ponowne otwarcie pubów i barów, a reakcje mają być natychmiastowe i osoby łamiące prawo, muszą spodziewać się surowych konsekwencji.

Bogdan Feręc

Źr: Press Office An Garda Síochána

Polska-IE: Udostępnij
Kina na nowych zasad
Jędrek Nawara: Post
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian