Garda działać będzie w ostateczności. Maseczki kontrolować będą sprzedawcy

Irlandzcy detaliści wezwali rząd, aby stworzył przepisy, które jako organ nadzorujący nakaz noszenia maseczek w sklepach, ustanowią Gardę.

Wg sprzedawców, oni, nie mają ani sił, ani środków do nadzorowania swoich klientów, a jedynym działaniem, jakie mogą zastosować, będą prośby o nałożenie osłony twarzy. Nie jest rolą sprzedawców, aby nadzorować nakaz zasłaniania twarzy w placówkach handlowych, więc o ile przepis ma nie być martwym, na Gardę powinien zostać nałożony obowiązek kontroli i egzekwowania przepisów.

Detaliści zadowoleni są z zapowiedzi ustanowienia obowiązku zakrywania twarzy w sklepach i centrach handlowych, ale mają też obawy, iż wielu klientów odmawiać będzie zastosowania się do wytycznych, więc potrzebna jest instytucja kontrolna, a ta powinna też posiadać narzędzia, które wymuszać będą zakrywanie twarzy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Na ten apel zareagowała minister sprawiedliwości Helen McEntee, która powiedziała, iż działania Gardy, będą ostatecznością, więc poniekąd system nadzoru nad kupującymi, pozostawiła detalistom. Minister przekonana jest jednocześnie, że społeczeństwo irlandzkie zastosuje się do nakazu zakrywania twarzy w sklepach, więc nie zaistnieje potrzeba wprowadzania policyjnego nadzoru nad przepisem o koronawirusowej ochronie w sklepach i centrach handlowych.

Minister Helen McEntee:

– Jeśli chodzi o propozycję, aby objąć nią sklepy i większe przestrzenie nadzorem… jest to coś, nad czym obecnie pracuje Departament Zdrowia. Poprosimy ludzi o przestrzeganie zasad i poprosimy społeczeństwo, aby to robili, ponieważ jest to dla ich dobra, a także dla dobra innych.

Minister McEntee przypomniała, że tak, jak dzieje się to w transporcie publicznym, również w przypadku sklepów obowiązywać będzie system kar za brak osłon twarzy, więc mandat za brak maseczki może wynieść 2500 €, a w przypadkach ekstremalnych, zagrożone będzie to karą do 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Minister sprawiedliwości dodała, iż istnieją już obecnie uzasadnione przypadki, kiedy niektóre osoby, nie muszą nakładać maseczek, więc np. osoby chore fizycznie i psychicznie, ale i dzieci poniżej 13 roku życia.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: Retail Ireland/Dept. of Justice/RTE

Polska-IE: Udostępnij...
UE obawia się o rea
Sinn Féin chce zaos
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish