Gabinet zgodził się na pięciodniowy urlop i skarżenie pracodawców

Rząd uzgodnił wczoraj w nocy wprowadzenie ustawy ministra ds. dzieci Roderica O’Gormana o równowadze między życiem zawodowym i prywatnym, która ma na celu wypełnienie zobowiązań określonych w dyrektywie UE w sprawie praw pracowniczych.

Z tej natomiast wynika, że o ile odrzuci on wniosek pracownika o uelastycznienie godzin pracy, decyzja będzie mogła zostać zaskarżona, a wtedy taką sprawą zajmie się Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC). Zaskarżenie decyzji dotyczyć będzie pracodawców, którzy odrzucą wniosek o skrócony lub elastyczny czas opieki nad dziećmi, lub krewnymi. Kluczowym elementem projektu jest wprowadzenie pięciu dni bezpłatnego urlopu dla rodziców lub opiekunów, którzy potrzebują wolnego od pracy, aby opiekować się chorymi dziećmi lub bliskimi.

Wprowadzeniem ustawy do dalszego procedowania zajmie się minister ds. dzieci Roderic O’Gorman, a rzecznik ministra stwierdził, że dyrektywa UE stanowi, iż urlop opiekuńczy powinien być przyznany pracownikowi na opiekę nad krewnym lub osobą mieszkającą w jego domu, „która potrzebuje znacznej opieki lub wsparcia z poważnego powodu medycznego”.

Z tego zaś wynika, że nie będzie można opiekować się osobami chorymi, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym lub poza Irlandią.

Pracodawca w takim przypadku, więc zwolnienia z uwagi na konieczność opieki nad osobą chorą lub wymagającą pomocy, będzie mógł zażądać potwierdzenia przez lekarza, iż zwolnienie pracownika jest niezbędne, również w przypadku osób opiekujących się dziećmi poniżej 12 roku życia. Skrócone lub elastyczne godziny pracy będą musiały być uzasadnione przez pracownika, jednak zgodnie z przepisami, wnioskować o to trzeba będzie na sześć miesięcy przed proponowanym okresem zmian, a pracodawca otrzyma miesiąc na rozpatrzenie wniosku.

Jeżeli pracodawca wniosek odrzuci, zobowiązany będzie do przedstawienia powodu swojej decyzji, jednak powinien się wtedy spodziewać, iż pracownik nie uzna tej decyzji i będzie mógł zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu wniosku do WRC.

Ustawa przewiduje też zmiany dla karmiących matek, które powróciły do pracy, bo możliwość zastosowania godzinnej przerwy na karmienie piersią zostanie wydłużone z 26 do 104 tygodni, co też zagwarantowane będzie ustawowo. Zgodnie z nową propozycją, przerwa ta nadal będzie płatna.

Cały pakiet nowelizacji trafić ma do Dáil w najbliższych tygodniach, gdzie zajmą się nią posłowie.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
US intel helped Ukra
UE szuka alternatywn
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська