Gabinet zajmie się ożywieniem gospodarki

W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie rządu, a na tym omawiane będą kwestie związane z pakietem, który zaproponuje gabinet, co w konsekwencji przyczynić się ma do znacznego ożywienia gospodarczego.

Rzecznik rządu sygnalizując takie spotkanie ministrów, nie chciał jednak podać szczegółów, a stwierdził tylko, iż rozmowy dotyczyć mają proponowanego już wcześniej pakietu pomocy dla przedsiębiorstw. Wiadomo jednak, że ministrowie Micheála Martina, chcą pewnych modyfikacji w nakreślonym przez poprzednią ekipę planie ożywienia, czyli proponowany pakiet stymulacyjny, może ulec zmianie. Pomysły rządu miałyby zostać opublikowane pod koniec tego miesiąca, by jeszcze w te wakacje zaczęły obowiązywać, natomiast wpływać będą na wszystkie, przedsiębiorstwa w kraju, bo w równym stopniu na małe, jak i na średnie oraz duże.

Przeciągające się rozmowy w tej sprawie, bo nie można mówić, że plan dopiero się tworzy, gdyż był, mogą sugerować, że proponowane zmiany będą głębsze, niż przypuszczano wcześniej, a staną się realizacją postulatów zgłaszanych przez stowarzyszenia branżowe. Chodzi tutaj głównie o wysokość podatku VAT dla przedsiębiorstw z sektora turystycznego, ale i o pokrywanie części wynagrodzeń pracowniczych, co miałoby wesprzeć pracodawców.

Tu jednak należy zaznaczyć, że gabinet Martina prezentuje nieznaczną niezborność swoich działań, gdyż z jednej strony pomagać chce branży turystycznej, ale z drugiej, utrzymując dwutygodniową kwarantannę po przylocie na wyspę, odstręcza potencjalnych turystów, by właśnie w Irlandii spędzili urlop, co oznaczać mogłoby ożywienie w hotelarstwie i gastronomii.

We wcześniejszych zapowiedziach premiera Micheála Martina słyszeliśmy też, że pakiet stymulacyjny będzie koncentrował się na przywracaniu ludzi do pracy i wspieraniu małych oraz średnich przedsiębiorstw, co ma stać się ideą przyświecająca temu gabinetowi.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij...
Kwarantanna lotów d
Irlandzki eurodeputo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish