Gabinet wybiega w przyszłość

Plany znoszenia kolejnych ograniczeń już są omawiane, a poinformowała o tym, asystent sekretarza generalnego w Departamencie Premiera Liz Canavan.

Rząd rozważa możliwości uruchamiania usług, które do tej pory uznawane były za zbędne, a przygląda się też możliwości uruchomienia handlu oraz przywrócenia możliwości uczestniczenia w uroczystościach o charakterze religijnym. Otwarte mogą być też muzea i biblioteki, ale w reżymie ograniczeń ilości osób wewnątrz pomieszczeń. Wszystko jednak zależeć będzie od ilości zakażeń oraz poziomu szczepień w kraju, chociaż Liz Canavan dodała, że ograniczenia, będą stopniowo znoszone, wraz ze wzrostem ilości osób zaszczepionych.

Rzeczniczka w Department of the Taoiseach dodała, iż nadal potrzebny jest wysiłek, aby stosować się do koronawirusowych wytycznych, jakie zaleca rząd i władze medyczne, bo zbyt duże rozluźnienie, może przynieść ponowne wzrosty zakażeń, a tego powinniśmy unikać.

Wcześniej, gdyż decyzja, o której do tej pory była mowa, dotyczyć ma okresu po 5 maja, możemy doczekać się uruchomienia niektórych placówek handlowych w formule „kliknij i odbierz”, a ta sprawa ma być omówiona szczegółowo w nadchodzącym tygodniu.

Jutro natomiast, czyli 12 kwietnia, uruchomione zostaną budowy, a uczniowie wrócą do szkół.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of the Taoiseach

Polska-IE: Udostępnij
Północnoirlandzkie
Czas się przygotowa
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian