Gabinet pobudzić chce obszary wiejskie i małe miasteczka

Od lat słyszy się, że obszary wiejskie i niewielkie miasteczka to pustynia kulturalna, ale brakuje tam również niektórych instytucji, co powoduje odpływ mieszkańców.

Z tym zjawiskiem postanowił walczyć gabinet Micheála Martina, który zaproponował, aby przeznaczyć do 400 000 € na rewitalizację starych klasztorów, banków, urzędów pocztowych, kin i innych miejsc, aby poprzez przywrócenie ich funkcji, walczyć z plagą pustych i niszczejących budynków, a jednocześnie podnieść atrakcyjność tych miejsc dla lokalnej społeczności.

Istotne jest, że rząd zaproponuje, aby to mieszkańcy mieli udział w procesie decyzyjnym, więc proponowali, które z budynków mają być wyremontowane, co można nazwać budżetem obywatelskim, a ten wykorzystywany będzie na przywracanie dawnych funkcji opuszczonym budynkom w małych społecznościach. Propozycje gabinetu idą też w kierunku tworzenia centrów pracy, a te będą odpowiadać na potrzeby małych społeczności lokalnych, więc zatrzymają mieszkańców w tych rejonach i przestanie pojawiać się potrzeba codziennych dojazdów do dużych miast, gdzie wykonuje się pracę biurową. Powstawać mają cyfrowe centra pracy zdalnej, i to one staną się kolejnym impulsem do pracy poza dużymi miastami, w czym pomóc ma rządowa inicjatywa, tworząca przyjazne środowiska zamieszkania i pracy z dala od dużych ośrodków miejskich.

Pieniądze wykorzystane mają być również na tworzenie parków oraz terenów rekreacyjnych, ale i tworzenie miejsc wypoczynku dla całych rodzin, co w zamyśle projektodawców również podniesie atrakcyjność pustoszejących terenów wiejskich.

Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys monitorująca ten projekt zaprosi do współpracy lokalnych radnych, ale i przedstawicieli społeczności, by zidentyfikować obiekty, które po pierwsze nadają się do modernizacji, a po drugie, wskazane zostaną przez mieszkańców, jako najbardziej odpowiadające ich potrzebom na danym terenie.

Państwowe fundusze przeznaczone mają być na wykupienie budynków, ich renowację, dostosowanie do nowych lub byłych funkcji, ale i zachowany ma być wcześniejszy charakter architektoniczny budynków.

W tym celu władze lokalne będą mogły otrzymać do 400 000 € na jeden obiekt przeznaczony do rewitalizacji lub dostosowania do nowych potrzeb, a fundusze wypłacane będą w ramach rządowego Programu Odnowy Miast i Wsi. Istotne jest również, że o pieniądze będą mogły starać się społeczności liczące do 10 000 mieszkańców, natomiast większe do 15 000 osób zamieszkujących na danym obszarze, otrzymają dotacje w takiej samej wysokości, o ile umotywowanie wniosku będzie wyjątkowo silne.

Omawiając projekt, minister Heather Humphreys powiedziała:

– W tym roku zapewniam władzom lokalnym konkretne fundusze na identyfikację, zakup pustych i opuszczonych budynków na obszarach wiejskich, małych miastach i na wsiach, aby można je było przejąć na własność publiczną, przekształcić na użytek społeczności i zmienić w dobro publiczne. Zachęcam władze lokalne do nawiązania współpracy ze społecznościami, znalezienia odpowiednich nieruchomości, przedstawienia propozycji ich przyszłego wykorzystania i zwrócenia się do mojego departamentu o dofinansowanie. Istnieją dawne budynki bankowe, które można łatwo przekształcić w centra pracy zdalnej i to będzie robione.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Poland stands in sol
Wyspa wysokich cen
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
Zapraszamy na koncert Dory Goli. Więcej informacji>>>

EnglishGaeligePolskiУкраїнська
Zapraszamy na koncert Dory Goli. Więcej informacji>>>