„Gabinet nie zna się na gospodarce”

Wypowiadając się w sprawie wniosku niezależnych przedstawicieli obszarów wiejskich wzywających do niezależnego regulatora wołowiny, lider Aontú Peadar Tóibín zaatakował rząd i zapytał, kiedy rząd zamierza zrobić cokolwiek, aby chronić hodowców wołowiny.

Przemawiając w Dáil, Teachta Tóibín powiedział:

– Przemysł wołowy w jego obecnym kształcie jest zepsuty. Hodowcy wołowiny są zmuszeni sprzedawać swoje produkty po cenach niższych od kosztów produkcji, podczas gdy zbiór dużych przetwórców i supermarketów osiąga zdumiewające zyski na tym samym produkcie. Rynek irlandzkiej wołowiny jest oligopolem. Niewielka liczba właścicieli fabryk osiąga setki milionów euro zysków, często wolnych od podatku, podczas gdy dziesiątki tysięcy rolników, zmuszani są, dostarczać wołowinę często ze stratą. Fabryki mają ogromną siłę nabywczą, rolnicy nie mają władzy dostawców. Tylko 37% rolników na południu uważa się za niezależnych ekonomicznie zrównoważonych. Kolejne 35% gospodarstw jest ekonomicznie zrównoważonych tylko dlatego, że członek rodziny uzupełnia dochód gospodarstwa, pracując poza nim. Według Teagasca pozostałe 30% gospodarstw nie jest ekonomicznie zrównoważonych. Nie jest niczym niezwykłym, że rynek w Irlandii jest zepsuty. Mieszkalnictwo, bankowość i ubezpieczenia to tylko trzy inne przykłady dysfunkcyjnych rynków w tym kraju. Są zepsute z dwóch powodów. Jeden z powodu całkowitego braku wiedzy ekonomicznej w rządzie. Przeciętny uczeń, kończący klasę ekonomii na poziomie podstawowym, miałby więcej wiedzy i doświadczenia z ekonomii niż gabinet. Jest jeszcze jeden powód, dla którego rynek jest uszkodzony. Są między nimi bliskie relacje. Byłem w Komitecie Rolniczym w ostatnim Dáil, opowiadając się za ustawą Aontú, która ma na celu obniżenie ceny wołowiny do ceny produkcji. Ówczesna przewodnicząca grupy FG stwierdziła, że ​​oczekiwanie przez rolników ceny przewyższającej koszty produkcji jest nierozsądne. Obecny minister rolnictwa zgodził się, że to nierozsądne. Powiedziałbym rolnikom, którzy mają takich przyjaciół w rządzie, że potrzebują wrogów.  Zgadzam się, że teraz również jesteśmy niezależnym regulatorem ds. wołowiny z mocnymi uprawnieniami ustawowymi. Niezależny regulator, który może wyznaczać standardy, nakładać wymagania na baronów mięsnych i zapewniać zgodność poprzez zdecydowane egzekwowanie. Obecnie brak kontroli państwowej i organów regulacyjnych nie wywołuje strachu w fabrykach i przetwórniach mięsa, a służy jedynie do pielęgnowania wśród nich atmosfery niezwyciężoności. Nadszedł czas, aby to zmienić. Sektor wołowiny jest również ekonomicznym filarem wielu gospodarek wiejskich, znacznie bardziej niż przedsiębiorstwa wielonarodowe. Jak poinformował minister w swojej odpowiedzi udzielonej mi przez PQ, „sektor odgrywa kluczową rolę w szeroko rozumianej gospodarce wiejskiej i lokalnej z szacunkami mnożników produkcji wynoszącymi około 2,5 dla produkcji wołowiny i 1,9 dla przetwórstwa spożywczego, w porównaniu ze średnim mnożnikiem wynoszącym 1,4 dla pozostałej części gospodarki i 1,2 dla firm zagranicznych, co gwarantuje, że produkcja wołowiny zapewnia dużo większy zwrot dla gospodarki wiejskiej”. Minister Fianna Fáil jest notowany w Dáil, wspierając ustanowienie niezależnego regulatora ds. wołowiny, podczas gdy Fianna Fáil wcześniej zobowiązała się do przestrzegania zasad Equitable Beef Pricing. Zobaczmy, czy Fianna Fáil stoi z Larrym Goodmanem i baronami wołowiny, czy 100 000 hodowców wołowiny po prostu szukających sprawiedliwego traktowania. Minister Fianna Fáil jest notowany w Dáil, wspierając ustanowienie niezależnego organu regulacyjnego ds. Wołowiny, podczas gdy Fianna Fáil wcześniej zobowiązała się do przestrzegania zasad Equitable Beef Pricing. Zobaczmy, czy Fianna Fáil stoi z Larrym Goodmanem i baronami wołowiny, czy 100 000 hodowców wołowiny po prostu szukających sprawiedliwego traktowania.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Antou

Polska-IE: Udostępnij
Przemysł rybny w ob
Cel raczej nie zosta
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian