Formularz Lokalizacji Pasażerów już obowiązuje

Od dzisiaj wszystkie osoby przybywające do Irlandii zobowiązane są przed rozpoczęciem podróży wypełnić i oddać obsłudze samolotu, statku, promu Formularz Lokalizacji Pasażerów.

Dokument ten przekazany zostanie Gardzie, która na podstawie znajdujących się w nim informacji, będzie mogła określić miejsce pobytu osoby potencjalnie zakażonej wirusem SARS-CoV-2, więc pomocny będzie w śledzeniu kontaktów i potencjalnych źródeł zakażeń.

Wg władz medycznych kraju, w Irlandii udało się opanować epidemię koronawirusa, a obecnie największym zagorzeniem mogą być osoby, które przybywać będą na wyspę. Dlatego, nie zaś z innych wydumanych powodów, wprowadzono Formularz Lokalizacji Pasażerów, czyli będzie on wykorzystywany wyłącznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez lekarzy.

Dokumenty przechowywane będą przez irlandzką policję, ale tylko przez maksymalnie 30 dni, więc do tego czasu władze medyczne mają czas, by poprosić Gardę o udostępnienie danych o chorym, zakażonym lub podejrzewanej o zakażenie osoby.

Pamiętać też należy, iż odmowa wypełnienia lub przekazania formularza może mieć też swoje konsekwencje, gdyż obsługa samolotu, promu, czy statku, może odmówić przyjęcia pasażera na pokład, więc podróż, się nie odbędzie. Inaczej postępować będzie się z rodowitymi mieszkańcami Zielonej Wyspy i rezydentami, bo tych może spotkać kara w postaci mandatu o maksymalnej wysokości 2500 € lub do sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Środek ten wprowadzony jest tymczasowo, a obowiązywać będzie do chwili zniesienia wszystkich ograniczeń, chociaż w rządowym komunikacie stwierdzono, iż jego obowiązywanie może zostać rozszerzone, o ile wymagać tego będzie międzynarodowa sytuacja epidemiologiczna. Kolejnym ważnym punktem jest zaznaczenie, które mówi, że do wypełnienia Formularza Lokalizacji Pasażerów, mogą być zobowiązani po zniesieniu ograniczeń pasażerowie z wybranych państw, gdzie ilość przypadków zachorowań na koronawirusa utrzymuje się na średnim lub wysokim poziomie.

Na formularzu znajduje się też adnotacja, iż osoby przybywające do Irlandii, powinny izolować się przez 14 dni od chwili przybycia na wyspę, ale nie jest to wymogiem, a zaleceniem.

Nowe przepisy nie mają zastosowania do osób, które przekraczają granicę z kierunku Irlandii Północnej, a i poruszających się przez Republikę tranzytowo, jednak tylko w przypadku, kiedy pozostaną w porcie morskim lub lotniczym.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Wiceprzewodnicząca
Wpływ blokady na ry
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish