Fontaines D.C. i pytania o genotyp tożsamości

Tomasz Wybranowski – Cienie W Jaskini – 22 04 2022.

To jedno z nagrań z albumu, który wstrząsnął mną i dogłębnie poruszył. „SKINTY FIA” Fontaines D.C.. Poniżej wiersz, który w najnowszym tomie wierszy będzie dedykowany Grian Chatten, poecie niezwykłemu, który śpiewa w Fontaines D.C.

THE DIARY OF A MODERN POET IN DUBLIN THE TIME OF THE PLAGUE AD 2022

Dedicated to Grian Chatten

Unable to feel

Lost in anger

I walk on empty streets

During the plague the city is dying down in the rain

This city is full of empty churches

Viking boats and poets’ bridges

And water in the river, in the canals, in the cracking walls

Water in the bud of fire

Water in the heart

Water everywhere

Drops on the stars, Caravaggio’s canvas

and in the stained-glass window of St. Patrick

Water mixed with ink

They say the city is subdued

He sleeps soundly

so I never fall asleep

And no one is waiting for Godot here

ZAPISKI NOWOŻYTNEGO POETY W DUBLINIE DOBY DŻUMY ‘19

Dedykowany Grianowi Chattenowi

Niezdolny do odczuwania

Nieutulony w złości

Speceruję po pustych ulicach

Miasto w czasie zarazy dogorywa w deszczu

To miasto jest pełne pustych kościołów

Łódek wikingów i mostów poetów

I woda w rzece, kanałach, w pękających murach

Woda w zarodku ognia

Woda w sercu

Wszędzie woda

Krople na gwiazdach, ramach płótna Caravaggia

i w witrażu św. Partyka

Woda zmieszana z atramentem

Mawiają, że miasto ujarzmione

Śpi spokojnie

więc nigdy nie zasypiam

I nikt tu nie czeka na Godota

(C) Tomasz Wybranowski, ze zbioru „JednoCzas” [w przygotowaniu wciąż]…

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kuchnia peruwiańska
On był zawsze po pr