Firmy będą mogły skorzystać z finansowej pomocy państwa

Gabinet opublikował szczegóły pomocy dla firm, które cierpią z powodu wojny na Ukrainie, a program prowadzony będzie w ramach budżetowego projektu Ukraine Enterprise Crisis Scheme.

Pierwsza część wsparcia warta będzie 200 mln € i skierowana zostanie do sektora produkcyjnego oraz eksportowego, a zarządzana przez Enterprise Ireland IDA i Údarás na Gaeltachta. Z programu skorzystać mogą przedsiębiorstwa, które pomimo problemów zachowały rentowność, ale podatne są na zagrożenia, jakie wywołała i będzie wywoływać wojna na Ukrainie.

Wsparcie dla przedsiębiorstw podzielone zostało na dwie sekcje i w pierwszej z nich dotacje otrzymać będą mogły firmy, u których występują problemy z płynnością finansową, co wiązać się będzie z udzieleniem ich pożyczek do 500 000 €. W tej części pomocy możliwe będą też pożyczki, zaliczki i dokapitalizowania.

Z pomocy skorzystają firmy, które udowodnią, iż poprzez działania wojenne dotknięte zostały problemami finansowymi, ale też/lub problemami energetycznymi i związanymi z łańcuchem dostaw. Dodatkowo będą musiały przedstawić plan naprawczy, ale i utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu.

Druga część pomocy skierowana zostanie do firm, które należą do sektora energochłonnego i wydały lub wydają 3% albo więcej ze swoich obrotów na zakup energii. W tym przypadku firmy będą mogły otrzymać do 2 mln € dotacji, jako rekompensatę kosztów zakupu energii za okres od lutego do grudnia. Jednak przy kalkulacji kosztów, jakie kwalifikować będą przedsiębiorstwa, zapewnić muszą, że ilość jednostek gazu i energii elektrycznej wykorzystywanych do celu prowadzenia działalności, nie przekroczyła 70% ich zużycia za ten sam okres ubiegłego roku. Będzie to gwarancja, że dotacja nie zostanie pobrana za zwiększone koszty energii, które powstały w wyniku wzrostu produkcji.

W przypadku obu części programu firmy będą musiały również wdrożyć plan efektywności energetycznej.

Program opublikowany został dzisiaj rano przez tánaiste Leo Varadkara i ministra wydatków publicznych Michaela McGratha.

Leo Varadkar powiedział:

– Ukraiński program kryzysowy pomoże firmom konkurować na arenie międzynarodowej i przestać cierpieć z powodu szerszych skutków wojny na Ukrainie, a także rosnących kosztów energii. Pomoże firmom najbardziej narażonym na znaczny wzrost kosztów energii spowodowany w dużej mierze brutalną inwazją Rosji na Ukrainę i innymi negatywnymi skutkami tego kryzysu. Ten konkretny program nie będzie ograniczony do firm-klientów agencyjnych, ale będzie ograniczony do producentów i eksporterów.

Wicepremier Varadkar potwierdził również, że rząd zatwierdził przepisy, które pozwolą na uruchomienie puli 1,2 mld € środków na tanie pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale również dla małych spółek o średniej stopie kapitalizacji, które zatrudniają do 500 osób. Także ten program wpisany zostanie do programu ukraińskich gwarancji kredytowych, a wzorowany jest na programie gwarancji kredytowych, jakie udzielane były podczas pandemii. Program uruchomiony zostanie pod koniec roku, a zapewniać będzie kapitał obrotowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też dla producentów surowców.

Minister wydatków publicznych i reform Michael McGrath powiedział:

– Rząd doskonale zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki sytuacja na Ukrainie ma na irlandzkie przedsiębiorstwa pod względem trudności handlowych, a także rosnących kosztów energii. Ważne jest, aby nasze wsparcie było szerokie i mogło sprostać wyzwaniom na wielu frontach, w tym spadającymi marżami operacyjnymi, trudnościami z łańcuchami dostaw i kosztami energii.

Bogdan Feręc

Źr: Department oof Enterprise, Trade and Employment

Zdj: Department oof Enterprise, Trade and Employment

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Rekrutacja ONLINE ot
Eurostat: na każdeg