Fine Gael namawia, aby korzystać z darmowych i tanich porad dotyczących sporów ubezpieczeniowych

Więcej spraw powinno trafiać do Personal Injuries Assessment Board (PIAB), co w konsekwencji, doprowadzi do obniżenia kosztów prowadzenia sporów z ubezpieczycielami.

Należy zachęcać ludzi do rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych za pośrednictwem Komisji ds. Oceny Obrażeń Cielesnych (PIAB) w celu obniżenia kosztów ubezpieczenia i kosztów procesowych w tym sektorze, powiedział Richard Bruton, przewodniczący partii parlamentarnej Fine Gael.

Poseł Bruton wyraził w Dáil zaniepokojenie ceną kosztów ubezpieczenia, co ma bezpośredni związek z rosnącymi kosztami postępowań sądowych i wynagrodzeń prawników. Raport Banku Centralnego w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych zapewnia przejrzystość sektora i pobudzi debatę na temat ograniczenia kosztów dla kierowców, dodał parlamentarzysta.

Richard Bruton TD powiedział:

– Kluczowe punkty, które wynikają z raportu to:

Branża ubezpieczeniowa przechodzi przez luki prawne dla wysokich marż, które w ciągu ostatnich czterech lat były znacznie, bo ponad dwukrotnie wyższe niż w poprzednich pięciu.

Koszty prawne pochłaniają ponad 10 proc. tego, co odprowadzamy w postaci składek, czyli tyle samo, co zyski firmy, podczas gdy nieubezpieczeni kierowcy kosztują kolejne 3 proc.

Liczba postępowań sądowych rośnie. Tylko jedno na siedem roszczeń z tytułu obrażeń jest obecnie rozpatrywany przez niskokosztową Komisję ds. Oceny obrażeń ciała. W przypadku roszczeń o wartości powyżej 30 000 euro trzy czwarte roszczeń z tytułu obrażeń zostaje wniesionych do sądu.

W standardowych przypadkach postępowanie sądowe kosztuje 40% końcowej puli odszkodowania i dowody sugerują, że nie przynosi to powodowi większej korzyści niż odszkodowanie z PIAB, a i uzyskanie rozstrzygnięcia przypadku sadów, zajmuje dwa razy więcej czasu.

Ta zwiększona przejrzystość daje nam wszystkim większą szansę zrozumienia, jak możemy rozwiązać ten problem. Najwyższym priorytetem musi być zachęcenie większej liczby spraw do przechodzenia przez PIAB. Spowoduje to obniżenie składek i zapewni szybsze oraz pewniejsze rozstrzygnięcie roszczenia. PIAB powinien mieć uprawnienia do zapewniania wczesnych płatności okresowych, jako zachęty do korzystania z ich procesu oceny sprawy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Posłanka chce wstrz
Sławomir Budzik: W
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian