Fine Gael chce na nowo kształtować media. Czy to próba budowy mediów reżymowych?

Nowa Komisja to szansa na kształtowanie nowego środowiska medialnego twierdzi poseł Fine Gael.

Nowa Komisja ds. Przyszłości Mediów to ekscytująca okazja do ukształtowania nowego środowiska medialnego i zapobieżenia wypalaniu istniejących modeli przez szybkie tempo zmian – powiedział Richard Bruton, przewodniczący parlamentarnej partii Fine Gael.

Po tym, jak rząd uzgodnił we wtorek zakres uprawnień Komisji ds. Przyszłości Mediów, poseł Bruton powiedział, że jest to okazja do wskazania wszystkim ludziom możliwości uzyskania aktualnych i dokładnych informacji na tematy o znaczeniu krajowym.

Poseł Richard Bruton:

– Covid-19 podkreślił znaczenie zaufanych źródeł informacji i ujawnia słabość istniejących modeli w obliczu zmieniających się sposobów korzystania z mediów. Niektóre z tych trendów mogą tylko przyspieszyć, takie jak spadek zasięgu odbiorców tradycyjnych mediów wśród młodszych ludzi oraz rozwój globalnych platform oferujących dostęp do ogromnych zbiorów treści. Wyzwaniem dla Komisji jest wskazanie nowych sposobów zapewnienia obywatelom możliwości uzyskiwania odpowiednich, aktualnych i prawdziwych informacji na tematy o znaczeniu krajowym. Potrzebujemy nowych sposobów docierania do odbiorców dzięki wysokiej jakości irlandzkich produkcji obejmujących szerokie spektrum informacyjne, a także z dziedziny sportu i kultury. To ekscytująca okazja do ukształtowania nowego środowiska medialnego, zamiast patrzenia na istniejące modele wypierane przez szybkie tempo zmian.

*

W tej wypowiedzi zastanawia kilka zwrotów, w tym: „…wskazanie nowych sposobów zapewnienia obywatelom możliwości uzyskiwania odpowiednich, aktualnych i prawdziwych informacji na tematy…”, co może sugerować, stworzenie mediów od podstaw. Zastanawia fakt, co jeszcze nowszego od Internetu proponuje Fine Gael lub jakie prawdziwe informacje, mają pojawiać się w mediach? Czy będą one prawdziwe po akceptacji przez Komisję? I jeszcze jedno, czyli: „To ekscytująca okazja do ukształtowania nowego środowiska medialnego…”. Oba zdania same w sobie nie są właściwie niepokojące, a dopiero głębsza analiza zastosowanych zwrotów, może dać podstawę do twierdzenia, że kształt mediów będzie się zmieniał, ale pod nadzorem rządzących, więc i ukształtowane zostaną w sposób, jaki zaproponuje świat polityki. Wtedy o wolności w mediach i prawie do swobodnej wypowiedzi, można swobodnie zapomnieć. Na marginesie można dodać, że media kształtują się same i zmieniają, zgodnie z trendami, jakie wyznacza nowoczesny, pędzący świat. Prasa papierowa odchodzi w niebyt, radio i telewizja zaczyna być reliktem przeszłości, a króluje Internet. Czy wg posła Brutona, jest obecnie coś bardziej nowoczesnym nośnikiem informacji, niż globalna i częściowo już tylko wolna od nadzoru sieć?

Samo stwierdzenie: „…okazja do wskazania wszystkim ludziom możliwości uzyskania aktualnych i dokładnych informacji na tematy o znaczeniu krajowym”, budzi we mnie niepokój, albowiem może wskazywać, że to głównie te informacje, poddane zostaną kontroli, a to kolejny krok do utworzenia mediów reżymowych, czyli ściśle kontrolowanych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Decyzja zakończy si
Irlandzką Pocztę c
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian