Fianna Fáil reaguje na propozycję wycofania się Polski z Konwencji Stambulskiej

Jej Ekscelencja Ambasador Anna Sochańska otrzymała od senator Fiony O’Loughlin list, a w tym, przedstawicielka Fianna Fáil wyraża zaniepokojenie postępowaniem polskich władz.

W ocenie senator O’Loughlin propozycja Warszawy, to krok wstecz, który może niepokoić. O’Loughlin dodała, iż wzrastają jednocześnie obawy, o wzrost przemocy wobec kobiet mieszkających w Polsce, co będzie w pewnym stopniu odchodzeniem od wartości, jakie powinny przyświecać członkom Unii Europejskiej.

Senator Fianna Fáil Fiona O’Loughlin do ambasador Anny Sochańskiej:

– U podstaw Konwencji Stambulskiej leży zrozumienie, że przemoc wobec kobiet jest formą przemocy uwarunkowanej płcią. Jestem bardzo zaniepokojona, że kraj członkowski Unii Europejskiej rozpocząłby teraz proces odchodzenia od Konwencji. Co ten ruch mówi kobietom w Polsce i Europie? Rozpoczyna się bardzo niebezpieczna podróż, którą musimy pokazać. Z dumą poparłam ratyfikację Konwencji Stambulskiej w Dáil w marcu 2019 roku. Formalna ratyfikacja Konwencji zobowiązała Irlandię do podjęcia środków na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet, ochrony ofiar przemocy domowej i ścigania ich sprawców. Nadal mamy dużo więcej do zrobienia w naszym kraju i potrzebujemy solidnych przepisów, zwiększenia zdolności chronienia i lepszych udogodnień. Z niecierpliwością czekam na współpracę z moimi koleżankami i koleżankami w rządzie w celu postępu w polityce w programie dla rządu, który obejmuje opracowanie Trzeciej Krajowej Strategii dotyczącej przemocy domowej, seksualnej i związanej z płcią, która będzie traktować priorytetowo zapobieganie i ograniczanie. Strategia prewencyjna i wdrożenie planu przyszłej przestrzeni schronienia po publikacji przeglądu oferty zakwaterowania dla ofiar przemocy domowej. Jest wiele do zrobienia, ale jest zaangażowanie i determinacja. Jedynym działaniem, które wszyscy musimy podjąć, jest wywołanie działań regresywnych, kiedy je widzimy – proponowane wycofanie się przez Polskę z umowy jest właśnie takim działaniem i mam nadzieję, że władze tego kraju, ponownie rozważą swoją decyzję.

Bogdan Feręc

Źr: Fianna Fail

Polska-IE: Udostępnij...
Wyspa Skellig Michae
Koalicja straci wię
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish