Fałszywy szczepionkowy paszport – 350 €

W Irlandii rozwinął się rynek sprzedaży fałszywych paszportów szczepionkowych, a ich dystrybucją zajęli się dealerzy narkotykowi.

Garda poinformowała, że udało się jej dotrzeć do kilku osób, które oferowały fałszywe certyfikaty Covid, a ogłoszenia pojawiały się najczęściej w darknecie, chociaż nie tylko tam. Po kilku tygodniach śledztwa policjantom udało się jednak ustalić dystrybutorów, a teraz, Garda zapowiada działanie, by wyeliminować przestępstwo.

Certyfikaty działają, co podkreślają funkcjonariusze, bo są kopiami prawdziwych, jednak od oryginału odróżniają je nazwiska, jakie pojawiają się na „dokumencie”. Ważne jest w tym jednak to, że są tam dokładnie takie same numery certyfikatów, a używanie takiej kopii, jest przestępstwem. Irlandzka policja stworzyła już bazę danych, która aktualizowana jest na bieżąco, a w tej znajdują się wszystkie odnalezione numery i kody skopiowanych wcześniej certyfikatów, do jakich udało się dotrzeć śledczym.

Reklamy o możliwości zakupu certyfikatu szczepień, pojawiają się też w ogólnodostępnej sieci internetowej, chociaż mają formę zawoalowaną, to jednak nie jest przeszkodą dla nabywców, bo ogłoszenia, jasno wskazują, co można w ten sposób nabyć. Kolejną stroną przestępczej działalności, są negatywne wyniki testów PCR, ale też dokumenty ozdrowieńców z Covid-19, co ułatwia wiele czynności związanych np. z podróżowaniem.

Jak informuje Garda, w ostatnim okresie, a stało się to po informacji rządu, że paszporty szczepień, wymagane będą w wielu czynnościach życia publicznego, wzrósł popyt na sfałszowane dokumenty, wiec i ruch na stronach internetowych stał się większy, a w Irlandii, wyszukiwarki internetowe, notują kilkudziesięcioprocentowy wzrost ilości wpisywanych haseł związanych z chęcią zakupu takiego „dokumentu”.

Do działań policji włączył się również Departament Zdrowia, bo rozpoczął współpracę ze swoimi odpowiednikami w Unii Europejskiej i przekazuje informacje o fałszywych dokumentach do innych państw. To z kolei pomaga w tworzeniu europejskiego systemu szczepionkowych fałszywek, które będą mogły być wykryte również przez jednostki policyjne na kontynencie.

Garda przypomina, że za posługiwanie się sfałszowanym dokumentem, a takim jest również Digital Certificate Covid-19, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
McEntee zaniepokojon
Przepisy dotyczące

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>