Fałszywe recenzje doczekają się reakcji prawnej

Jak zapowiedział wicepremier i minister przedsiębiorczości Leo Varadkar, w pracach końcowych znajduje się nowelizacja ustawy o ochronie konsumentów, a Rada Ministrów, uzgodniła już jej brzmienie.

W nowelizacji rozszerzone zostaną prawa konsumentów, ale i sprzedawcy doczekają się większej ilości ograniczeń, gdyż prawo w tym zakresie, skonsoliduje istniejące przepisy i będzie dostosowane do potrzeb kraju. W nowej ustawie, prawa konsumentów, będą rozszerzone o zagadnienia dotyczące usług cyfrowych i innych towarów, a konsumenci nabędą takich samych uprawnień, jak przy zakupach w sklepie stacjonarnym. Nowelizacja ustawy o konkurencji i konsumentach będzie również wpływać na nieuczciwych sprzedawców, więc agresywne praktyki handlowe, w tym wstawianie fałszywych recenzji przez podmiot lub osoby działające na jego zlecenie, będą zakazane. Podobnie będzie w przypadku pozostawiania recenzji w pod reklamami firm konkurencyjnych, więc każdy z takich przypadków, będzie mógł doczekać się reakcji prawnej.

Ustawa, skupiając się na konsumentach cyfrowych, nada im prawa klientów sklepów i usługodawców stacjonarnych, co znacznie podniesie bezpieczeństwo zakupów w sieci, niezależnie od tego, czy kupować się będzie w artykuły spożywcze, elektronikę, usługi przesyłania danych, pliki itp. Prawo określi również, że klient, będzie miał prawo w określonych warunkach, żądać zwrotu całości lub części kwoty wydatkowanej na zakup, a przepisy obejmować będą też gwarancje, że proponowana usługa lub artykuł, posiada pełną zgodność z opisem zamieszczonym w reklamie/informacji.

Konsumenci nabędą też prawo do bezpłatnych aktualizacji, by produkt lub usługa, działały zgodnie z zapewnieniami producenta/sprzedawcy, a także muszą być w zgodzie z warunkami umowy. W nowelizacji znajdzie się też lista nieuczciwych praktyk handlowych, a ich złamanie lub omijanie, będzie łączyć się z karą wyznaczoną przez organ nadzorujący rynek sprzedaży detalicznej i cyfrowej. Nie będzie też możliwa jednostronna zmiana umowy przez dostawcę usługi lub towaru, co zabezpieczy wszystkie strony umowy handlowej przez ewentualnymi szkodami.

Do nowej ustawy dołączono też paragraf o zadośćuczynieniu za wyrządzone szkody, czyli i w tym zakresie prawo zostanie unowocześnione i dostosowane do nowych potrzeb. Klienci online będą mieli prawo żądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar lub usługę, prawo do naprawy uszkodzenia lub uzgodnionej obniżki ceny za wadliwy towar. Konsumenci będą mogli też wstrzymać część płatności za towar, jeżeli nie będzie odpowiadać im jakość.

Ustawa o prawach konsumentów i konkurencji z tego roku zostanie wkrótce opublikowana, a następnie rozpoczną się prace legislacyjne. Departament Przedsiębiorczości spodziewa się, że nowe przepisy, wejdą w życie jeszcze w tym roku.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Inwazja na Ukrainę
Właściciele firm p
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська