Facebook w walce z kampanią skierowaną przeciwko 5G

W kraju coraz częściej dochodzi do ataków na techników telekomunikacyjnych, którzy przeprowadzają kontrole masztów telefonii komórkowej.

Co ważne w tej sprawie, ekipy atakowane są zarówno w przypadkach, kiedy zajmują się ustawianiem masztów technologii 5G, jak i tych, kiedy prowadzą prace naprawcze masztów wykorzystujących obecny system, czyli 4G. W mediach społecznościowych nasiliła się też kampania zastraszania i nękania pracowników telekomunikacji, którzy pracują w terenie dla dostawców telekomunikacyjnych, a to kazało podjąć działania zabezpieczające.

Aktualnie w chwili kiedy ekipy udają się w rejony pracy, informowana jest o tym lokalna Garda, by pozostała w gotowości i reagowała, jeżeli pracownicy techniczni obsługujący urządzenia nadawcze, zostaną zaatakowani.

W ostatnich kilku miesiącach operatorzy telekomunikacyjni i właściciele masztów telefonii komórkowej, zgłosili irlandzkiej policji ponad 400 incydentów, do których doszło na terenie całego kraju, a te związane były z próbami niszczenia masztów 4G i 5G, ale też z atakami na pracowników technicznych oraz pojazdy techniczne.

Internet, a może lepiej będzie tutaj użyć stwierdzenia, media społecznościowe, zalewane są informacjami o szkodliwości technologii 5G, a co ciekawe, nie podaje się w tych rewelacjach żadnych dowodów, iż tak faktycznie jest, więc uznano, że próbuje się wywołać kampanię dezinformacyjną, dokładnie taką samą, jaka rozpętała się w przypadku szczepionek.

Tu do akcji włączył się już teraz Facebook, a operatorzy telekomunikacyjni spodziewają się, że w ślad za nim pójdą inni właściciele mediów społecznościowych, czyli inżynierowie Facebooka przygotowują się do blokady dezinformujących wiadomości, a i zapowiedziane zostało, że strony promujące niesprawdzone treści o technologii 5G, będą blokowane oraz usuwane.

Działania Facebooka, które mają na celu zlikwidowanie źródeł fałszywych informacji, prowadzone będą na skalę światową, bo nie tylko Irlandia uległa zjawisku wprowadzania w błąd lub przekazywania sobie z ust do ust wiadomości, które nie ma ją odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Bogdan Feręc

Źr: Facebook/Independent

Polska-IE: Udostępnij...
Lina: Written By Ste
UE wzywa państwa cz
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish