Eurodeputowany Kelleher z zadowoleniem przyjmuje przełomowe przepisy dotyczące cyberodporności w sektorze usług finansowych

– DORA będzie napędzać innowacje i budować odporność na cyberataki – 

Kelleher przemawiał po przyjęciu raportu przy niemal jednomyślnym poparciu niemal wszystkich grup politycznych w Parlamencie. 

Billy Kelleher:

– Przyjęcie przez Parlament Europejski nowego rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej sektora finansowego (DORA), pozwoli unijnym firmom na przystąpienie do rewolucji cyfrowej i przyczyni się do napędzania innowacji, zapewniając jednocześnie cyberodporność naszych podmiotów finansowych. DORA, wraz ze swoimi siostrzanymi aktami, dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS2) oraz dyrektywą w sprawie odporności podmiotów krytycznych (CER) zapewni Unii solidne i prawne ramy zarządzania ryzykiem związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Chcemy zapewnić sektorowi finansowemu UE wszystkie niezbędne zabezpieczenia przed cyberatakami i wszelkimi innymi potencjalnymi zagrożeniami, jakie może napotkać w wyniku wzajemnych powiązań sektora i rosnącego korzystania z usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług ICT. Moim priorytetem od początku było zapewnienie, że nowe ramy prawne byłyby elastyczne, proporcjonalne i przyszłościowe, a nie utrudniać konkurencyjności UE. W rzeczywistości sektor finansowy UE ewoluuje bardzo szybko, a unijne regulacje cyfrowe powinny być gotowe do radzenia sobie z innowacjami i przyszłymi wyzwaniami. Utworzenie Wspólnego Organu Nadzoru, jako środka usprawniającego nadzór nad kluczowymi dostawcami usług ICT dla europejskich instytucji finansowych jest ważnym krokiem. Jak wszyscy wiemy, sektor usług finansowych staje się coraz bardziej zdigitalizowany, a wraz z tymi zmianami pojawia się zwiększone ryzyko związane z ICT. Stanowisko negocjacyjne przyjęte przez Parlament w tym tygodniu zapewnia równowagę między rozwijaniem solidnej odporności cyfrowej w sektorze a zapewnieniem, że innowacje nie zostaną stłumione oraz że, zachowana zostanie konkurencyjność UE. Zarówno sektor usług finansowych, jak i szeroko rozumiany sektor ICT odgrywają ważną rolę w irlandzkiej gospodarce. Uważam, że to prawodawstwo zapewnia właściwą równowagę między bezpieczeństwem cybernetycznym a promowaniem konkurencyjności UE. Ustawodawstwo podjęło ambitny krok, stosując dwutorową strategię przeciwdziałania ryzyku ICT poprzez identyfikację i zarządzanie ryzykiem na poziomie dostawcy usług ICT, a także na poziomie samego podmiotu finansowego. Wszystkie grupy polityczne ciężko pracowały, aby osiągnąć konsensus w sprawie DORA. Kolejne kroki, rozmowy trójstronne z Radą i Komisją, muszą utrzymać dynamikę nadaną w Parlamencie. Obywatele, konsumenci i przemysł oczekują terminowego i skutecznego wdrożenia tego ważnego aktu prawnego. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: MEP Billy Kelleher

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Over 200 children sp
Komisja ANIT głosuj
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська