Etykietowanie węgla oczyści środowisko

Przemawiając podczas posiedzenia Partii Pracy na temat ustawy o etykietowaniu dwutlenku węgla, rzeczniczka ds. klimatu Ivana Bacik powiedziała, że ​​zrozumiała i dostępna etykieta dotycząca śladu węglowego na produktach może wzmocnić pozycję konsumentów, umożliwiając dokonywanie świadomych wyborów, jednocześnie kładąc zdecydowany kres „greenwashing” przez duże korporacje.

Poseł Bacik mówiła:

– Konsumenci coraz częściej domagają się informacji o wpływie produktów na emisję dwutlenku węgla. Firmy reagują i coraz częściej wprowadzają własny system oznakowania pokazujący np. ilość gazów cieplarnianych emitowanych w procesie produkcji i wysyłki produktów do konsumentów.  Widzimy, jak duże międzynarodowe koncerny coraz częściej podpisują się, aby zrobić to jednostronnie, ale musimy stworzyć ujednolicone podejście, aby zapewnić spójność i jasność w podejściu do znakowania dwutlenku węgla. Nasz projekt ustawy opierałby się na pracach, które już trwają w tej dziedzinie, poprzez przyznanie większych uprawnień Irlandzkiemu Krajowemu Urzędowi Normalizacyjnemu w zakresie opracowywania norm dostarczających informacji na temat śladu węglowego towarów. Wymagałoby to raportowania emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją, wysyłką, normalnym użytkowaniem i utylizacją produktu. Chcemy ułatwić ludziom podejmowanie kroków, które pomogą zmniejszyć ich wpływ na środowisko. To niezwykle ważne. My w Labour zakładamy, że gdyby konsumenci mieli pełną i przejrzystą informację, zmieniliby swoje zachowanie. Do tego właśnie dąży nasza ustawa. Nakłada na firmy obowiązek zaprzestania podnoszenia flag w kwestiach klimatycznych. Obnaży to winnych greenwashingu i da uznanie tym, którzy poważnie podchodzą do tego wyzwania. Jako wieloletnia feministyczna działaczka kampanii, wiem o nierozerwalnym związku między globalnym ubóstwem, zmianami klimatycznymi i nierównością płci wśród kobiet. Jak powiedziała była prezydent Mary Robinson, „zmiana klimatu jest problemem spowodowanym przez człowieka z feministycznym rozwiązaniem”. Kryzys klimatyczny zagraża nam wszystkim, ale ONZ szacuje, że 80% osób przesiedlonych z powodu zmian klimatycznych to kobiety. Kobiety ponoszą większą część odpowiedzialności za produkcję żywności dla gospodarstw domowych i stanowią większość siły roboczej w rolnictwie w krajach rozwijających się. W rezultacie kobiety jako pierwsze odczuwają skutki suszy i klęski żywiołowej. Potrzebujemy tego ustawodawstwa, aby odwrócić tę falę i pogłębiającą się globalną nierówność przed nami z powodu zmian klimatycznych. Bądźmy pionierami i wyprzedzajmy zakręty. Nałóżmy większą odpowiedzialność na tych, którzy sprzedają swoje produkty w Irlandii. Ta ustawa zapewni wsparcie zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom oraz wesprze nas wszystkich w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Minister ds. edukacj
Rząd ma odpowiedzia