Ekspres „Łącząc Europę”, który przyjechał do Polski, zatrzyma się łącznie w ponad stu miastach UE

W ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 specjalny europejski pociąg „Łącząc Europę” przez ponad miesiąc przemierzy 26 krajów i zatrzyma się w ponad stu małych i dużych miastach. Skład w poniedziałek przyjechał do Warszawy, stamtąd pojechał do Gdańska, natomiast we wtorek dotrze do Białegostoku.

Pociąg „Łącząc Europę” wjechał do Polski przez granicę w Muszynie. Pierwszy postój został zaplanowany w Warszawie, skąd skład wyruszył w drogę do Gdańska. Tam we wtorek 21 września będzie częścią ekspozycji międzynarodowych targów kolejowych TRAKO 2021. Po Warszawie i Gdańsku, kolejne stacje pociągu w Polsce to Białystok (21/22 września), Kraków (22/23 września) i Zebrzydowice (23 września).

Pociąg ekspresowy „Łącząc Europę” jest jedną z kluczowych inicjatyw Europejskiego Roku Kolei 2021, która ma pokazać liczne korzyści płynące z transportu kolejowego, zarówno w sektorze przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Inicjatywa ta przyczynia się również do realizacji nadrzędnego celu UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zachęcanie do przejścia na transport kolejowy w całej Unii w celu dekarbonizacji transportu i zwiększenia mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Europejska komisarz ds. transportu Adina Vălean w piśmie do przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Cicikostasa podkreśliła znaczenie wymiaru terytorialnego tego przedsięwzięcia. Przewodniczący Komitetu Regionów zaprosił wszystkich członków zgromadzenia, by przyłączyli się do projektu i powitali pociąg. Pociąg zatrzyma się m.in. w Białymstoku we wtorek wieczorem, około 22.50 i ruszy w dalsza trasę następnego dnia.

Kolej to jedna z najbardziej zrównoważonych form transportu, a jej upowszechnienie w całej Europie jest niezwykle ważne dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Rok 2021 został oficjalnie ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei, a w Dniu Europy (9 maja) Komisja Europejska przedstawiła trasę i poszczególne stacje ekspresu „Łącząc Europę”.

Pociąg składający się z sześciu wagonów wyruszył z Lizbony 2 września i zakończy podróż 7 października w Paryżu. Po drodze zajedzie do ponad stu miast w 23 państwach członkowskich i w trzech sąsiadujących z UE krajach europejskich. Operatorzy kolejowi z różnych państw członkowskich UE połączyli siły, aby zrealizować tę bezprecedensową podroż koleją zaplanowaną na 36 dni.

Przed powitaniem pociągu w Białymstoku prezydent tego miasta oraz członek KR Tadeusz Truskolaski powiedział, że Connecting Europe Express (CEE), czyli ekspres „Łącząc Europę”, to dowód pozytywnych zmian jakie zachodzą w Unii Europejskiej.

„CEE towarzyszą wydarzenia, na których poruszane są zagadnienia ważne dla wszystkich Europejczyków, takie jak m.in. współpraca międzynarodowa oraz łagodzenie zmian klimatycznych. Dotyczą one m.in. regionów słabiej rozwiniętych, peryferyjnych, przygranicznych takich jak np. województwo podlaskie w Polsce. Cieszę się, że Białystok może uczestniczyć w tej inicjatywie” – zaznaczył.

Komitet Regionów i jego Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) podkreślają, że aktywnie zaangażowały się w Europejski Rok Kolei 2021, wspólnie z członkami organizując w całej UE szereg lokalnych imprez. Ich celem jest zaakcentowanie korzyści płynących z transportu kolejowego zarówno dla dekarbonizacji transportu w ramach Zielonego Ładu, jak i dla rozwoju regionalnego.

W październiku 2020 r. KR przyjął opinię w sprawie Europejskiego Roku Kolei 2021. Zaapelował, by w krajowych i regionalnych planach transportowych kolej odgrywała główną rolę ze względu na jej niskie koszty zewnętrzne. Zwrócił też w opinii uwagę na potrzebę długoterminowego mechanizmu finansowania zrównoważonego transportu na szczeblu UE. Sprawozdawcą opinii był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów w proces decyzyjny UE.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Bez płatnego zwolni
Liliana Wiadrowska:
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська