Eksperci wzywają do uruchamiania podróży lotniczych na pełną skalę

Członkowie Krajowego Forum Rozwoju Lotnictwa Cywilnego (NCADF) wydali właśnie kilka zaleceń dla rządu, a oznaczają one, że podróże lotnicze, powinny zacząć powrót do zasad sprzed pandemii lub z okresu niższego poziomu ograniczeń.

W zaleceniach podkreśla się fakt, iż podróże lotnicze powinny być przede wszystkim bezpieczne pod względem zdrowotnym, ale i nie powinno się ich już traktować w kategorii zagrożenia. Zaleca się również, aby rząd zaczął rezygnować z zalecenia, iż podróże powinny być wyłącznie istotne, chociaż powinno się wrócić do „mapy drogowej”, która kolorami określa status epidemiologiczny poszczególnych państw unijnych.

Rząd powinien też, co zaleca się w dokumencie, zidentyfikować ewentualne zagrożenia wynikające z podróży międzynarodowych, ale i potwierdzić, że wskaźniki, pozwalają na stopniowe uwolnienie podróży. Co podkreślono, powinno się to stać jeszcze przed okresem letnim, by umożliwić wyjazdy w celach wypoczynkowych.

Również kwarantanna po powrocie z akacji, ale i innych podróży, powinna zostać poddana przeglądowi i dostosowana do potrzeb kraju, a także zgodna być z zaleceniami UE oraz poziomem zakażeń w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Rząd powinien również nakreślić szczegółowy plan stopniowego otwierania granic dla podróżnych, co pozwoli przygotować się do okresu wakacyjnego. Gabinet powinien również w krótkich odstępach czasowych publikować kryteria dotyczące podróży, więc aktualizować informacje o zagrożeniach powodowanych koronawirusem w innych krajach.

Krajowe Forum Rozwoju Lotnictwa Cywilnego zaznaczyło, iż będzie to bardzo ważne dla linii lotniczych w Irlandii, ponieważ i one muszą przygotować się na nowe wyzwania, w tym odpowiednio przeszkolić personel.

Zaproponowano, aby, jak stosowane było już wcześniej, osoby przybywające ze strefy „zielonej”, mogły bez przeszkód wjeżdżać do kraju, bez poddawania się testom na obecność SARS-CoV-2. Ze strefy „pomarańczowej”, obowiązywać miałby nakaz wykonania lub przedstawienia negatywnego wyniku testu, natomiast ze strefy „czerwonej”, 14 dni kwarantanny byłoby wymogiem. W tym ostatnim przypadku wymagane byłyby również testy PCR przed wylotem i kolejne testy po 5 i 10 dniach kwarantanny. Osoby planujące wylot do strefy czerwonej, przed rozpoczęciem podróży, powinny być zniechęcane do takiego wyjazdu i powinny otrzymać pełną informację, jak wyglądać będzie ich powrót.

Bogdan Feręc

Źr: NCADF

Polska-IE: Udostępnij
Witamy w najnowszym
Koszyk cen: W siecia
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian