Egzaminy oficjalnie odwołane

W tym roku egzamin Leaving Cert nie odbędzie się zgodnie z założonym wcześniej planem, a zamiast tego 61 000 uczniów, którzy mieli przystąpić do egzaminów, otrzyma oceny wynikające ze stanu ich wiedzy.

Departament Edukacji doradza nauczycielom, iż oceniać powinni uczniów na podstawie istniejących zapisów i dostępnych informacji o stanie wiedzy ucznia, w tym z:

  • Zapisu wyników każdego ucznia z okresu trwania nauki, w tym z zadań domowych i innych prac.
  • Wydajności ucznia na podstawie ocen, takich jak egzaminy domowe, świąteczne, letnie i próbne.
  • Wydajność dowolnego elementu zajęć, nawet jeśli nie został on w pełni ukończony.
  • Poprzednie wyniki w szkole z danego przedmiotu.

Oceny końcowe zatwierdzać będzie dyrektor szkoły, powiedział minister Joe McHugh.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Education

Polska-IE: Udostępnij...
Studio Dublin – 8
Odblokowanie kraju z
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish