Easter Commemorations

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Easter Commemorations

Easter greetings to all party members and supporters.  For the first time since the covid pandemic began we are able to go out a remember our patriot dead at Easter time.  There are commemorations taking place the length and breadth of the island this weekend and all party members and supporters are encouraged to attend your local commemoration.

You can find a list of them here: https://www.anphoblacht.com/contents/28298

Comórthaí na Cásca

Beannachtaí na Cásca ar gach ball agus ar gach tacaí.  Den chéad uair ó thosaigh an phaindéim covid tá muid in ann dul amach ag cuimhneamh ar na tírghráthóirí sin a fuair bás ar ár son ag an Cháisc.  Tá cuimhneacháin ar siúl ar fud an oileáin an deireadh seachtaine seo agus moltar do bhaill uile an pháirtí agus do lucht tacaíochta freastal ar do chomóradh áitiúil.

Is féidir leat teacht ar liosta acu anseo: https://www.anphoblacht.com/contents/28298

Easter packs

There are a limited number Republican remembrance packs still available.

These packs include a metal Easter Lily, as well as six never before published, limited edition postcards including Countess Markievicz, Bobby Sands, Liam Mellows and much more. 

Honour Ireland’s Patriot dead, order your pack here today:

Buy Limited Edition Easter Pack

Pacaí na Cásca

Tá líon teoranta pacaí cuimhneacháin Poblachtánacha ar fáil go fóill.

I measc na bpacáistí seo tá Líl Chásca miontail. chomh maith le sé chárta poist ar eagrán teoranta iad agus nár foilsíodh riamh roimhe, lena n-áirítear an Chuntaois Markievicz, Bobby Sands, Liam Mellows agus go leor eile. 

Tabhair onóir do na tírghráthóirí a fuair bás ar son na hÉireann, ordaigh do phaca anseo inniu:

Ceannaigh Eagrán Teoranta de Phaca na Cásca

Éire Nua out now

The latest edition of Éire Nua is out now.

Writing in this edition commentator and former editor of the Impartial Reporter Denzil McDaniel says many Unionists are 'thinking the unthinkable’ about constitutional change, Declan Kearney discusses disability rights in a New Ireland, David Cullinane writes about building a National Health Service, Emma McArdle writes about Saoirse na mBan and the New Ireland and Editor of Máire Comerford’s Revolutionary Memoir 'On Dangerous Ground’ gives us a History Lesson in Female Principle.

And there’s much more.

You can read it here: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

Éire Nua amuigh anois

Tá an t-eagrán is déanaí de Éire Nua amuigh anois.

Ag scríobh san eagrán seo deir tráchtaire agus iar-eagarthóir an Impartial Reporter Denzil McDaniel go bhfuil go leor Aontachtóirí 'ag smaoineamh ar an rud doshamhlaithe’ faoi athrú bunreachtúil, pléann Declan Kearney cearta daoine atá faoi mhíchumas in Éirinn Nua, scríobhann David Cullinane faoi Sheirbhíse Sláinte Náisiúnta a fhorbairt, scríobhann Emma McArdle faoi Shaoirse na mBan agus tugann Eagarthóir New Ireland agus Eagarthóir an tsaothair chuimhneacháin 'On Dangerous Ground’ le Máire Comerford Ceacht Staire ar Phrionsabal na mBan.

Agus go leor eile.

Léigh anseo é: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

An Phoblacht

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get your radical news here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An Phoblacht

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois.

Faigh an nuacht radacach anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

Sinn Féin would provide £1 billion extra funding for health services over next three years

Speaking this week Sinn Féin Vice President Michelle O’Neill said Sinn Féin will continue to prioritise funding our health service. We would give £1 billion of extra funding to health in the next three years.

This money would be used to tackle waiting lists, hire more nurses and doctors, and fund vital cancer and mental health services.

Watch Michelle here: https://fb.watch/cnLsz8Tah4/

Chuirfeadh Sinn Féin £1 billiún de mhaoiniú breise ar fáil do na seirbhísí sláinte sna trí bliana atá romhainn

Ag labhairt di an tseachtain seo dúirt Leas-Uachtarán Shinn Féin Michelle O’Neill go leanfaidh Sinn Féin ag tabhairt tosaíochta do mhaoiniú ár seirbhís sláinte. Thabharfaimis £1 billiún de mhaoiniú breise do shláinte sna trí bliana amach romhainn.

Bhainfí úsáid as an airgead seo chun dul i ngleic le liostaí feithimh, chun níos mó altraí agus dochtúirí a fhostú, agus chun seirbhísí ríthábhachtacha ailse agus meabhairshláinte a mhaoiniú.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/cnLsz8Tah4/

Government giving with one hand and taking with the other with energy VAT cut

Mary Lou McDonald has The idea of reducing VAT on energy was to give relief to families but it’s hardly a relief if you give with one hand and take back with the other

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/cnLDVqaz08/

Rialtas ag deonú le lámh amháin agus ag goid leis an lámh eile tríd an ghearradh le CBL

Is é a shíl Mary Lou McDonald ná dá ndéanfaí CBL ar fhuinneamh a laghdú go dtabharfaí faoiseamh do theaghlaigh ach ar éigean is faoiseamh é má bhíonn tú ag deonaú lámh amháin agus ag goid leis an lámh eile

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/cnLDVqaz08/

More action needed from Minister to deliver for patients

Speaking this week Sinn Féin Health spokesperson David Cullinane said we have a Minister for Health who is not in charge and has no authority in terms of healthcare reform. He is not standing up for those patients on trolleys or people waiting too long for care. We need much more action to deliver for patients.

Watch David here: https://fb.watch/cnLh_uEFn7/

Tá gá le tuilleadh beart ón Aire le seachadadh a dhéanamh ar othair

Ag labhairt dó an tseachtain seo dúirt urlabhraí Sláinte Shinn Féin David Cullinane  go bhfuil Aire Sláinte againn nach bhfuil i gceannas agus nach bhfuil aon údarás aige ó thaobh leasú cúram sláinte de. Níl sé ag seasamh an fód do na hothair sin ar thralaithe nó do dhaoine atá ag fanacht rófhada ar chúram. Teastaíonn i bhfad níos mó gníomhaíochta uainn le seirbhís a chur ar fáil d’othair.

Amharc ar David anseo: https://fb.watch/cnLh_uEFn7/

Time to cut the costs of childcare

It’s time to cut the cost of childcare. There’s huge pressures on families across Ireland. The government is out of touch and doesn’t grasp the seriousness of the cost of living crisis.

Sinn Féin’s has a plan to cut childcare fees by two-thirds and ensure families get the break they desperately need now.

Tell us how the cost of childcare affects you.  Take our survey www.surveymonkey.com/r/costchildcare

Tá sé in am costais cúram leanaí a laghdú

Tá sé in am costais cúram leanaí a laghdú Tá brú ollmhór ar theaghlaigh ar fud na hÉireann. Ní thuigean an rialtas an pobal agus ní thuigeann sé chomh tromchúiseach agus atá géarchéime an chostais mhaireachtála.

Tá plean ag Sinn Féin táillí cúram leanaí a laghdú le dhá thrian agus cinntiú go bhfaigheann teaghlaigh an faoiseamh atá de dhíth orthu anois.

Inis dúinn faoin dóigh a dtéann costas cúram leanaí i bhfeidhm ort.  Comhlánaigh ár suirbhéwww.surveymonkey.com/r/costchildcare

Sinn Féin

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська