Dzieci mają wrócić do szkoły we wrześniu

Gazeta the Irish Times przeprowadziła ankietę, a dotyczyła ona m.in. powrotu uczniów do szkół i co ciekawe, większość respondentów stwierdziła, że wrzesień powinien być już normalnym miesiącem nauki.

Większość osób, które wzięły udział w ankiecie, odpowiedziało, że rząd postępował słusznie w sprawie pandemii, i takiego zdania jest 88% biorących udział w badaniu prowadzonym przez Ipsos MRBI. Odwrotnego zdania jest 9% badanych, więc można uznać, że działania rządu Leo Varadkara, przynajmniej w zakresie koronawirusa, ocenione zostały pozytywnie.

W zakresie szkolnictwa jest też duża grupa respondentów, którzy uważają, iż szkoły powinny zostać otwarte we wrześniu, ale z pewnymi ograniczeniami.

50% uczestników ankiety opowiedziało się za pełnym powrotem uczniów do szkół, natomiast 40% także tego chce, ale z zastosowaniem wielu ograniczeń. 8% uznało, że wrzesień, to zbyt wcześnie, aby placówki edukacyjne zostały otwarte, a 2% nie miało na ten temat zdania.

Ipsos MRBI zapytał też w imieniu the Irish Times o tempo uruchamiania gospodarki po pandemii, a odpowiedzi sugerują, że zgadzają się z przyspieszeniem faz odmrożenia kraju. Za szybko otwierany jest kraj wg 12% respondentów, natomiast 66% uważa, że tak powinno się dziać i gabinet podjął właściwe decyzje.

Ankieta jest miarodajna, ponieważ przeprowadzona została na próbie 1200 pełnoletnich mieszkańców Irlandii, a błąd statystyczny w tym przypadku wynosi 2,8%. Badanie prowadzone było między 11 a 14 czerwca.

Bogdan Feręc

Źr: The Irish Times/ Ipsos MRBI

Polska-IE: Udostępnij...
Piwo będzie pite na
Kiedy wrócą imprez
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish