Dyżur konsularny w Cork

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 28-29 lutego 2020 r. (piątek/sobota) w Centrum Together-Razem w Cork (Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Road) odbędzie się dyżur konsularny. Kolejnym dyżurem planowanym do realizacji w br. jest dyżur w Limerick zaplanowany na 27-28 marca br.

Cork

Podczas dyżuru konsularnego w Cork przyjmowane będą wnioski paszportowe oraz realizowane wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).
W sprawach paszportowych priorytet w zapisach mają wnioski o paszporty dla dzieci.

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

Prosimy o wpisanie w temacie e-maila „Dyżur w Cork”, a w treści podanie następujących informacji:  

  1. Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną).
  2. Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy przesłać wersję elektroniczną dokumentu, który ma być podpisany w obecności konsula.
  3. Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 28.02 lub 29.02.
  4. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna).
  5. W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL.

Prosimy o zapoznane się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej dotyczącymi wymaganych dokumentów przy składaniu wniosku o paszport.

Rodzice/opiekunowie stawiający się na wizycie paszportowej w celu wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka okazują ważne dowody osobiste/paszporty – jeśli rodzic/opiekun ma obywatelstwo polskie ale nie posiada ważnego dowodu/paszportu powinien uzyskać paszport w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie lub na dyżurze konsularnym. Dopiero po uzyskaniu paszportu możliwe jest przyjęcie zgody na wydanie paszportu dla dziecka.   

Jedyną formą płatności na dyżurze konsularnym jest POSTAL MONEY ORDER dostępny w każdym punkcie An Post. Szczegółowe informacje nt. tej formy zapłaty zostaną wysłane do wszystkich zapisanych osób.

 
Liczba miejsc na spotkanie z Konsulem jest ograniczona. Jedynie osoby zapisane na spotkanie zostaną przyjęte.

Dziękujemy Centrum Together-Razemza przygotowanie dyżuru w Cork. Kolejnym dyżurem konsularnym planowanym do realizacji w br. jest dyżur w Limerick zaplanowany na 27-28 marca br. – dyżur ten zostanie ogłoszony na początku marca i dopiero po publikacji ogłoszenia będą zbierane zgłoszenia do Limerick.  

gov.pl

Polska-IE: Podziel się...
Wizyta premiera Mate
Rząd przyjął proj
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish