Dyrektorzy szkół nie otrzymali wskazówek. Chaos – to nowa rzeczywistość?

Jak nieoficjalnie dowiedział się jeden z posłów, wielu dyrektorów irlandzkich szkół nadal czeka na informacje, które pomogą im postępować w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ich placówkach.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, już wkrótce mogą zmierzyć się z dużym problemem, ponieważ mogą stanąć przed decyzją związaną ze zdrowiem publicznym, więc np. izolacją ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły, ale nie wiedzą też, jak postępować później i czy wystarczy poddać izolacji klasę, czy może całą szkołę. Z dyrektorami szkół w tej sprawie kontaktował się poseł Sinn Féin Eoin Ó Broin, który wcześniej otrzymał bardzo dużo zapytań od rodziców dzieci ze swojego okręgu wyborczego, a ci, obawiają się o bezpieczeństwo swoich pociech podczas zajęć szkolnych i w czasie podróży do szkół.

Poseł Ó Broin powiedział też, iż takie same zapytania otrzymują jego partyjnie koleżanki i koledzy z innych części kraju, a to może niepokoić, ponieważ nie ma pełnych informacji w miejscach, które odpowiedzialne są za dzieci podczas nauki.

Poseł Eoin Ó Broin:

– Rozmawiałem bardzo nieoficjalnie z niektórymi nauczycielami i niektórymi dyrektorami, którzy uważają, że pozostawiono im podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia publicznego bez odpowiednich wskazówek z Departamentu Zdrowia. Zdarzały się przypadki, w których nie było dystansu społecznego w autobusach szkolnych z dziećmi czasami w autobusie nawet przez godzinę. Ostateczna natura ponownego otwarcia szkół była trochę chaotyczna i trochę przypadkowa. Skontaktował się ze mną jeden dyrektor, który miał dostęp do nowego budynku szkoły dopiero cztery dni przed wejściem do niej nauczycieli i sześć dni przed przybyciem jej uczniów. Trudność polega jednak na tym, że słyszymy o wielu takich przypadkach, nie ma wątpliwości, że Departament Edukacji i ówczesny minister przybyli bardzo późno, aby nawiązać współpracę ze związkami i szkołami.

Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie uważa, że wytyczne są dosyć jasne, a kadra została poinformowana o sposobie postępowania. W przypadkach problematycznych mogą natomiast kontaktować się z urzędnikami Departamentu Edukacji lub Zdrowia.

Ekspert ds. zdrowia publicznego profesor Anthony Staines uważa, że ewentualne problemy w zakresie zakażeń koronawirusem, mogą zacząć się ujawniać od 5 do 10 dni po rozpoczęciu zajęć w szkołach.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Gdzie kupujemy najch
Clifden łapie oddec
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian