Dwa lata bez oszczędności?

Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych (ESRI) w swojej prognozie gospodarczej przewiduje głęboką recesję i zauważa, iż potrzebne są duże inwestycje, a co za tym idzie, ogromne pożyczki na odbudowę gospodarki.

Z tym zdaniem zgadza się Partia Zielonych, która jest przekonana, iż w pierwszych dwóch latach nowego rządu, nie należy zaciskać zbyt mocno wydatkowego pasa, więc oszczędności tak, ale dopiero w połowie kadencji. Trochę inaczej wygląda to z kierunku Fianna Fáil i Fine Gael, które mają inną propozycję, bo chcą, aby oszczędności rozpoczęły się już teraz.

Ugrupowanie Eamona Ryana naciskać jednak będzie, by najpierw skupić się nad odbudową gospodarki, czyli również pożyczać pieniądze, a deficytem budżetowym zająć się w połowie kadencji kolejnego gabinetu, co będzie dobre dla kraju.

W tej sprawie mamy jeszcze jeden ważny argument, gdyż podobnego zdania jest Rada Fiskalna i chociaż mówi o oszczędnościach, zagrożeniach, pożyczkach i deficycie, to jednak sugeruje, że nie powinno być powrotu do skali oszczędzania, jaki widzieliśmy po 2008 roku. Rada Fiskalna mówi o stałym pobudzaniu i stymulowaniu irlandzkiej gospodarki, co teraz proponują Zieloni.

Ryan, wypowiadając się na posiedzeniu Dáil, stwierdził, iż zanim kraj przejdzie do okresu oszczędzania, powinien poczynić znaczne inwestycje w projekty publiczne, sfinansował pożyczki dla przedsiębiorców i wysoko stymulował rozwój kraju, co pozwoli na odbudowanie jego pozycji gospodarczej. Następnie można zająć się likwidacją deficytu budżetowego, więc zmniejszeniem zadłużenia i ustabilizowaniem wydatków z państwowej kasy.


Nawiasem mówiąc, to nic odkrywczego, a wystarczy wsłuchać się w zakresie finansowo-gospodarczym w słowa Unii Europejskiej, która udzieli wielomiliardowych kredytów krajom unijnym, a programy spłat, działać będą dopiero za trzy lata, a i rozłożone zostaną na bardzo długi okres.

W związku z tym można uznać, że program, jakim chce się posługiwać Partia Zielonych, nie jest ich autorską propozycją, a wypadkową zasłyszanych opinii oraz propozycji, czyli ugrupowanie Eamona Ryana, nie jest tym, które może mieć atrakcyjne, a na dodatek własne projekty, więc poniekąd popełniono gospodarczy plagiat.

Bogdan Feręc

Źr.gł.: The Irish Times

Polska-IE: Udostępnij...
Bankier.pl: Kolejny
O Sasa do Lasa
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish