Duże zmiany w Irlandii po brexicie bez porozumienia

Firmy muszą przygotować się na konsekwencje wynikające ze zmian, jakie nastąpią po 1 stycznia 2021 roku, w tym w programie nazywanym Shrems II i jednocześnie brexitu bez porozumienia.

Firmy zmuszone są do przygotowania się na konsekwencje brexitu bez porozumienia, a także w związku z niedawnym orzeczeniem sądu, które będzie miało konsekwencje dla prawa o ochronie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Senator Fine Gael Mary Seery-Kearney powiedziała:

– Mamy przed sobą perspektywę brexitu bez umowy, oprócz niedawnej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie systemu Shrems II, które spowodują uciążliwe obciążenia dla przedsiębiorstw w ich roli, jako administratorów danych. Wraz z pandemią i ruchem brexitowym oraz brakiem przepływu towarów dominujących obecnie w narracji publicznej, obowiązki przedsiębiorstw, jako administratorów danych na mocy RODO wygasają, ale konsekwencje nieprzestrzegania standardów ochrony danych mieszkańców UE są ogromne. Decyzja Shrems II to moment, w którym Max Shrems skutecznie zakwestionował stosowanie przez Facebooka standardowych klauzul umownych, jako mechanizmu przesyłania danych poza UE. TSUE uznał, że jest to niewystarczające i że kraj, do którego dane są przekazywane, musi mieć standard ochrony danych zgodny z unijnym. Administrator danych „eksportujący” dane, odpowiedzialny jest za zapewnienie, że ochrona standardów UE nie zostanie osłabiona przez eksport i oznacza to, że każda firma musi zapewnić, że każdy transfer danych, który przekracza granice UE, musi zapewnić, że kraj, w którym dane są eksportowane, ma takie same standardy ochrony danych jak te, obowiązujące w UE. Firmy współpracujące z firmami amerykańskimi lub irlandzkimi, na przykład z amerykańską spółką macierzystą, muszą zapewnić, że firma otrzymująca jakiekolwiek dane zachowa unijne standardy ochrony danych. Należy to przeanalizować indywidualnie dla każdego przypadku i dotyczy to nie tylko firm amerykańskich, ale także każdej firm działających w jurysdykcji poza UE, w której UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w tym kraju. Od 1 stycznia Wielka Brytania znana będzie, jako państwo trzecie, jeżeli umowa nie między Wielką Brytanią a UE, nie będzie podpisana. Będzie to znaczny koszt dla irlandzkich firm, które współpracują z klientami, klientami lub dostawcami z Wielkiej Brytanii, ponieważ muszą przejść przez proces zapewniania zgodności standardów danych w Wielkiej Brytanii ze standardami UE i na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie brytyjskim oraz dostosować się do odstępstw od standardów UE. Niewiele mówiono o konsekwencjach, które spowodują wyczerpanie zasobów w firmach, które już teraz walczą z Brexitem i pandemią. Ważne jest, aby zasoby i porady publikowane przez naszą Komisję ds. Ochrony Danych były wyróżniane i szeroko dostępne, aby zapewnić firmom jak największą pomoc w przestrzeganiu prawa dotyczącego danych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
AIB ogłasza redukcj
Laburzyści proponuj
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian