Duże zmiany już we wtorek. Pracodawcy na pieniądze czekać będą półtora miesiąca

26 marca uruchomiony został program dopłat do wynagrodzeń pracowniczych, znany jako TWSS, który jutro się kończy.

Pracodawcy ani pracownicy, nie będą pozostawieni jednak bez wsparcia z budżetu, ponieważ 1 września rozpocznie działanie nowy system pomocy, a ten nazwany został Employment Wage Subsidy Scheme (EWSS). Tym samym program tymczasowych dopłat do wynagrodzeń, zastąpiony zostanie systemem wsparcia stanowisk pracy, a program dopłat do wynagrodzeń za pracę (EWSS), działać będzie do 31 marca 2021 roku.

W obu programach są istotne różnice, bo w TWSS pracodawca mógł liczyć na dotacje wpłaty pracowniczej w wysokości 410 €, a w EWSS będzie to maksymalnie 203 € tygodniowo. Kolejną różnicą jest to, że tylko pracownicy zarabiający powyżej 151,51 € na tydzień i 1462 € miesięcznie, uprawnieni będą do kwalifikowania się do EWSS.

Na odcinakach wypłat, jakie zatrudnieni otrzymują każdego tygodnia, pojawią się też odliczenia podatkowe, takie, jak były przed wprowadzeniem systemu TWSS.

Zmienią się kryteria, jakie musiał spełnić pracodawca, aby otrzymać pomoc państwa, więc prognozowany spadek dochodów z 25%, we wrześniu będzie obwarowany progiem 30%. Pracodawca będzie musiał także posiadać bieżące rozliczenia podatkowe i móc je przedstawić na żądanie władz fiskalnych. Pracodawcy zobowiązani będą wykazać również, że wszelkie sprawy podatkowe, prowadzone są prawidłowo.

Takie potraktowanie pracodawców chronić ma innych podatników, by mieli pewność, że firma korzystająca z pomocy, działa zgodnie z wymogami prawa podatkowego.

Firmy otrzymywać będą dopłaty w nieco innym czasie, niż było to do tej pory, kiedy TWSS wypłacany był w 48 godzin od złożenia dokumentów potwierdzających wysokość pensji pracowniczych. Teraz, Revenue, będzie miało nawet sześć tygodni, aby przesłać pieniądze na konto firmy.

Z nowego programu skorzystać może do 70 000 firm i przedsiębiorstw, a także ponad 600 000 pracowników. Ministerstwo Finansów spodziewa się, że pracodawcy, będą teraz bardziej skłonni zatrudniać osoby na większą ilość godzin, gdyż w pewien sposób wymuszać to będzie próg zarobkowy, więc kwalifikujący do systemu dopłat za pracę EWSS.

Wiele zastrzeżeń do tego systemu ma natomiast Sinn Féin, które jest przekonane, że duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw, nie będzie mogła spełnić kryteriów i w konsekwencji może upaść, bo nie zakwalifikuje się do EWSS.

Bogdan Feręc

Źr: RTE/Sinn Fein/Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij
Profesor Mirosław M
UKRYWALI SIĘ ABY NI