Dublin zmienia podejście do transportu miejskiego

Nareszcie jakiś dobry pomysł wyłonił się z głów miejskich radnych stolicy, bo uznali, iż należy zmienić przyzwyczajenia komunikacyjne Dublińczyków, ale nie tylko ich.

Dublin City Council z the National Transport Authority nakreśla teraz plan, w którym na znaczeniu zyska transport publiczny w mieście, rowerzyści i piesi. DCC planuje rozszerzenie traktów pieszych, wprowadzenie większej ilości autobusów, a wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, udzielenia im pierwszeństwa ruchu. To nie koniec zmian w tym zakresie, bo znacznie powiększyć się ma powierzchnia przystanków, co pozwoli w utrzymaniu dystansu społecznego, ale i zmieści się tam większa ilość lokalnych pasażerów oczekujących na tramwaj lub autobus.

Idąc dalej za pomysłami Rady Miasta Dublina i Krajowego Urzędu Transportu (NTA), możemy spodziewać się w najbliższych latach zmian, o jakie postulowali cykliści, więc więcej ścieżek rowerowych i nadania niektórym miejscom statusu wolnego od ruchu samochodowego.

Zyskają także piesi, gdyż niektóre ulice, głównie te w centrum, przeznaczone będą właściwie tylko dla nich, czyli wyeliminuje się prywatne pojazdy z części miejskich ulic.

Pomysły skorelowane są z działaniami, które pozwolą bezproblemowo poruszać się po stolicy, a to oznacza, iż zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów i tramwajów, by dało się po Dublinie podróżować transportem publicznym bez większych problemów. Mówi się też o zwiększeniu ilości tras, co z kolei rozszerzy siatkę dostępnych połączeń, a i powstanie więcej parkingów, przede wszystkim na obrzeżach miasta, by dojeżdżający spoza Dublina, mieli gdzie zostawić swoje samochody, przesiadając się na transport publiczny.

W ten sposób Rada Miasta Dublina walczyć chce ze wszechobecnymi korkami na ulicach oraz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w stolicy.

Trzeba mieć teraz nadzieję, że tym tropem pójdą także inne duże miasta w kraju, więc i Cork, Galway, Waterford oraz Limerick, doczekają się takich zmian, by usprawnić ruch, nie tylko w godzinach szczytów komunikacyjnych. W Galway ten pomysł ma już swój odpowiednik, więc proponuje się wybudować linię tramwajową, ale radni nadal nie zauważyli, że proponowana przez nich trasa tramwaju, napotka wiele problemów, bo miasto jest ciasne. W stolicy zachodniego wybrzeża lepszym pomysłem będzie raczej uruchomienie większej ilości autobusów, a i zwiększenie ilości dostępnych tras, nie wspominając już o częstotliwości kursowania. Jako użytkownik transportu publicznego w Galway, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że takie działania i to w krótkim czasie, przyniosą pozytywne efekty i nie będą krytykowane przez mieszkańców miasta, jak dzieje się to w przypadku planów budowy linii tramwajowej.

Bogdan Feręc

Źr: DCC/NTA

Polska-IE: Udostępnij...
Midlands Polish Comm
An Post uruchamia pr
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish