Droższy alkohol, papierosy i prąd. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegółowy projekt budżetu państwa na 2020 r.

Dochody w sumie mają wynieść 429,5 mld zł. To o 6,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2019 r.
– Ten budżet po raz pierwszy od transformacji jest budżetem bez deficytu – powiedział premier.

Dochody podatkowe mają wynieść 392,5 mld zł wobec 371,4 mld zł przewidywanego wykonania w 2019 r. W największym stopniu do tego wzrostu ma się przyczynić podatek VAT – wzrost o 14,6 mld zł. Akcyza ma wzrosnąć o 3,4 mld zł, CIT – o 1,5 mld zł, a PIT – o 0,7 mld zł.

W 2020 r. obowiązywać będzie stawka akcyzy na energię elektryczną w wysokości 5 zł/MWh, co wynika z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 2538, z późn. zm)

– napisano w uzasadnieniu projektu budżetu na 2020 r.

Równocześnie na 2020 r. przewiduje się indeksację o 3% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie

– dodaje Ministerstwo Finansów.

W projekcie budżetu resort finansów wylicza też konkretne źródła wzrostu dochodów:

  • dalsze uszczelnienie luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT  ma przynieść 7,9 mld zł
  •  zniesienia limitu składek na ZUS – 5 mld zł;
  •  likwidacja OFE i brak dalszego przekazywania składek na OFE – 3,5 mld zł;
  • uszczelnienia składek na ubezpieczenia emerytalne i społeczne – 2,58 mld zł;
  • rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów  – 1,6 mld zł;
  • uszczelnienie ściągalności składek (w tym e-Składki i innych działań prowadzących do odzyskiwania zaległych składek, wprowadzenie e-Recepty  i e-Skierowania)  – 1,7 mld zł;
  • uszczelnienia opłaty recyklingowej – 1,5 mld zł;
  • zmiany (już obowiązujące) w podatkach dochodowych – 1,37 mld zł;
  • danina solidarnościowa – 1,15 mld zł;
  • podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe – 1,15 mld zł.

A.K.

Podziel się:

Sieci handlowe równ
Rozwiązania typu sm
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn