Dr Grzegorz Pszkit o nowych restrykcjach

Polak, lekarz, który praktykuje w Irlandii, wyjaśnia, dlaczego ponownie podniesiono poziom restrykcji, a i jak należy się zachowywać, kiedy zaobserwujemy u siebie objawy choroby.

Dr Grzegorz Pszkit na stałe współpracuje z Covid19 World Service, Studiem Dublin Radia Wnet i portalem Polska-IE.

Zapraszamy do wysłuchania informacji dr. Pszkita.

Bogdan Feręc

Źr: Covid19 World Service @ServiceCovid19

Polska-IE: Udostępnij
Przyszły dobrobyt g
Irlandia przyspieszy
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian