Dotacja dla samozatrudnionych

Minister ochrony socjalnej Heather Humphreys poinformowała o nowej formie wsparcia, a tym razem dla osób samozatrudnionych.

Wsparcie nazwano funduszem „Białej furgonetki”, a przysługuje osobom, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w tym taksówkarzom, hydraulikom, elektrykom, stolarzom itd. Jednorazową dotację w wysokości 1000 €, wykorzystać można na tzw. wydatki powiązane, a mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy nie zakwalifikowali się do innych programów pomocowych.

Ja podkreśliła minister Humphreys, z tego funduszu mogą skorzystać także przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 10 pracowników, a ich roczny obrót niższy jest niż 1 milion euro.

Dotacja wypłacana będzie na podstawie poniesionych podczas pandemii kosztów, nie wyłączając z tego rachunków na paliwo, zakup nowego sprzętu, środków ochrony indywidualnej oraz na wynagrodzenia dla pracowników. Z pieniędzy skorzystać będą mogli też przedsiębiorcy, którzy podczas pandemii korzystali z Pandemic Unemployment Payment, więc również ci, którzy na czas blokady, zmuszeni byli zawiesić działalność. Rządowa pomoc ma stać się równocześnie wsparciem, do ponownego uruchomienia niewielkich firm, które mają problemy z powrotem na rynek.

Minister Heather Humphreys:

– Samozatrudnieni są kluczowi dla naszego ożywienia gospodarczego, a ​​dotacja, pomoże im stanąć na nogi. Tysiące osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i właścicieli małych firm w całym kraju otrzymało w ostatnich miesiącach zasiłek dla bezrobotnych Covid-19 Pandemic. Dla wielu był to pierwszy raz, kiedy musieli ubiegać się o pomoc państwa. W przeszłości dotacja na wsparcie przedsiębiorczości miała na celu pomóc ludziom w otwarciu firmy. Dzisiaj otwieram aplikacje dla osób, które potrzebują pomocy, aby stanąć na nogi i ponownie rozpocząć działalność. Niezależnie od tego, czy chodzi o wypłatę pensji, koszty paliwa, zakup PPE i oznakowania – jest to ważna dotacja, więc jeśli jesteś hydraulikiem, stolarzem lub elektrykiem, który wraca do pracy, lub taksówkarzem przywracającym samochód na drogę, to dotacja może być przedmiotem Twojego zainteresowania.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Social Protection

Polska-IE: Udostępnij
Caspian Hope – Wri
Boris Johnson chce u