Dot. konkursów dotacyjnych MSZ i KPRM z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że  dnia 27 listopada 2020 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty Konkurs ofert pn. „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021  – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert zadań publicznych służących wsparciu działalności o charakterze polonijnym w zakresie poznawania i kultywowania polskiej tradycji, kultury i edukacji oraz integracji i aktywizacji środowisk polonijnych poprzez dofinansowanie nieruchomości przeznaczonych na tę działalność. 

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (takie jak  fundacje, stowarzyszenia, podmioty kościelne i in.), zaangażowane na rzecz wsparcia Polonii i Polaków na całym świecie. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotem (np. instytucją, organizacją polonijną) w kraju realizacji projektu. Termin nadsyłania ofert do MSZ został wyznaczony na dzień 18 grudnia 2020 r. Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje o konkursie znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2021–infrastruktura-polonijna

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że 30 listopada br. Pan Minister  Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą ogłosił konkurs ofert „Polonia i Polacy za Granicą 2021″.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, zarejestrowane w Polsce. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w sześciu obszarach takich jak: edukacja, rozwijanie struktur organizacji polonijnych na świecie, media polonijne, wydarzenia polonijne oraz nowy, utworzony w tym roku: budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne.

Łączna kwota wsparcia w konkursie w 2021 roku to 50 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/polonia/konkurs-2021—nabor-ofert-trwa

Ponadto, przekazujemy, że na początku 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na letni wypoczynek polonijny.

Termin nadsyłania ofert do KPRM został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2020 r.

W załączeniu przekazujemy również  list Pana Ministra Jana Dziedziczaka skierowany do organizacji Polonijnych oraz Polaków za granicą w tej sprawie.

Na stronie www.polonia.gov.pl dostępna jest także informacja o zadaniach na rzecz Polonii i Polaków za granicą wyznaczanych lub zlecanych przez Prezesa Rady Ministrów i właściwe Ministerstwa oraz wszelkich, aktualnie podejmowanych formach wsparcia.

Z poważaniem,

Agnieszka Wybiral I Sekretarz/Wicekonsul

List Pana Ministra Jana Dziedziczaka:

Polska-IE: Udostępnij
Łukasz Tygerski: Sw
DZIELNICOWI POMOGLI
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian