Dostępność miejsc i godzin opieki nad dziećmi musi być priorytetem przed powrotem do miejsc pracy

Dostępność, odpowiednia ilość miejsc i godzin opieki nad dziećmi musi być priorytetem dla rządu przed proponowanym powrotem do miejsc pracy jesienią, według senator Fine Gael i rzeczniczki ds. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i sprawami zatrudnienia Emer Currie.

Senator Currie powiedziała:

– Konieczne jest wspieranie zmieniających się potrzeb rodziców i opiekunów poprzez większy wybór i elastyczność w opiece nad dziećmi w świetle zmieniających się wzorców pracy. Rząd musi przewidzieć i przygotować się na zmieniające się potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi podczas stopniowego powrotu do biur i poza nimi, ponieważ miejmy nadzieję, że wyłoni się nowa kultura pracy. Od początku Covid-19 zapotrzebowanie na miejsca w opiece nad dziećmi zmniejszyło się z powodu ograniczeń zdrowotnych i zmian w organizacji pracy rodziców. Ale ta presja prawdopodobnie pojawi się ponownie w związku z innymi względami, takimi jak długoterminowa potrzeba elastyczności. W perspektywie krótkoterminowej rodziny borykają się z potencjalnym stresem w postaci skróconych godzin opieki nad dziećmi z powodu ograniczeń Covid. System kapsuł i zamykania pomieszczeń, który jest skuteczny w minimalizowaniu epidemii wśród dzieci, zwiększa liczbę godzin pracy personelu i koszty żłobków. Wiele z nich skróciło godziny otwarcia, aby sobie z tym poradzić. Jeśli rodzice i opiekunowie znów zaczną dojeżdżać do pracy, należy zająć się dostępnością dłuższych godzin. Teraz priorytetem musi być zapewnienie, że żadne dziecko, rodzic lub opiekun nie zostanie pozostawiony w tyle poprzez zapewnienie odpowiednich miejsc opieki nad dziećmi i elastyczności, aby zaspokoić zapotrzebowanie podczas stopniowego ponownego otwierania biur i nowej normy pracy biurowej, zdalnej i mieszanej. Zanim pandemia spowodowała tak wiele zakłóceń w naszym życiu, dostawcy informowali, że sektor wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji działał prawie na pełnych obrotach, z niedoborem miejsc w niektórych częściach Dublina i hrabstwa, takich jak Dublin West. Pandemia nie zmieniła braku zaopatrzenia i wyboru dla rodziców w miejscach takich jak Blanchardstown, Ashtown i Castleknock. Nie ma wątpliwości, że koszty są dużym wyzwaniem dla rodziców i opiekunów, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, a rząd musi się tym zająć, aby zmniejszyć obciążenie rodzin. Wyzwania te znalazły odzwierciedlenie w niedawnym badaniu Fine Gael, które wykazało, że dwóch na trzech respondentów, z których większość stanowili rodzice, uważa, że ​​większe wsparcie finansowe najlepiej wzmocniłoby zdolność sektora do dostarczania lepszych sposobów wspierania dzieci we wczesnych latach życia. Prawie co drugi respondent stwierdził, że żłobek (lokalny lub prywatny) jest preferowanym miejscem opieki nad dziećmi. Zaangażowanie ministra ds. dzieci w sektor ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia realizacji tej zdolności. Potrzebujemy pełnej oceny, aby określić przyszłe zapotrzebowanie i elastyczność wymaganą do wczesnej nauki i opieki nad dziećmi w latach przyszłych. Od 2015 r. inwestycje w sektor wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem wzrosły z 260 mln euro w 2015 r. do 638 mln euro w zeszłym roku. Strategia „Pierwsza piątka” opublikowana w 2018 r. zobowiązuje do co najmniej podwojenia wydatków w ciągu dziesięciu lat do 2028 r., a inwestycja ta będzie miała zasadnicze znaczenie dla poprawy dostępności i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi dla rodziców i opiekunów. Departament ds. Dzieci prowadzi również prace nad opracowaniem nowego krajowego modelu wsparcia rodzicielskiego i rozpoczęciem planu wdrażania dla każdego działania, jak określono w strategii rządowej First 5 dla niemowląt i małych dzieci. W ostatnim roku widzieliśmy, jak istotną rolę odgrywa opieka i edukacja wczesnoszkolna, zapewniając usługi, które umożliwiają funkcjonowanie naszej gospodarki i musimy nadal wspierać dostawców i ich personel w prowadzeniu placówek opieki nad dziećmi.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ruch w celu przycią
„Trybunał Kontrol

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>