Dostawcy energii nie będą jej odłączać

Firmy zajmujące się dostarczaniem do naszych domów energii elektrycznej i gazu, więc niezbędnych do oświetlenia i ogrzania mediów powiedziały, że w czasie blokady, nie odłączą swoich klientów od tych źródeł zasilania.

Jednocześnie dodaje się w oświadczeniach, iż nie zwalnia to od płacenia rachunków, ale rozumieją, że stałe przebywanie w domach podniesie zużycie prądu, gazu oraz innych nośników energii. Tzw. firmy użyteczności publicznej, dodają, że w przypadku problemów związanych z wnoszeniem opłat za dostarczoną energię i gaz, należy skontaktować się ze swoim dostawcą i ustalić harmonogram spłat zaległości. Brak takiego działania, doprowadzić może, i to zaraz po zniesieniu piątego stopnia ograniczeń, że odbiorca, pozbawiony zostanie prądu lub gazu.

Dostawcy nośników energii elektrycznej i grzewczej dodają, iż już teraz widać większe ich zużycie, a to oznacza znacznie wyższe rachunki, co w przypadku osób, które czasowo utraciły pracę, może wiązać się z problemami z opłaceniem swoich zobowiązań wobec dostawców energii.

Dlatego ważne jest, aby w odpowiedni sposób reagować na ewentualnie pojawiający się problem i rozwiązać go wspólnie z dostawcami mediów.

Bogdan Feręc

Źr: utility companies

Polska-IE: Udostępnij
Brexit nie może odr
MEN: Kolejne środki
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian