Donohoe zobowiązał się do obrony irlandzkiego podatku

Irlandzki minister finansów złożył zobowiązanie i powiedział, że będzie bronił wysokości stawki podatku od osób prawnych i zachowa ją na poziomie 12,5%.

Donohoe nie chciał też spekulować, czy Irlandia zgodzi się ewentualnie na podniesienie Corporation Tax, a dodał, że stanowisko w tej sprawie jest jasne i rząd, nie zmienił swojej linii, jaką prezentuje od pojawienia się propozycji. Minister stwierdził jednocześnie, iż bardzo ważna jest dla Irlandii ochrona jej konkurencyjności, a jako kraj odizolowany, powinien móc skorzystać z preferencyjnych zasad, więc tych, uzgodnionych już wcześniej, będzie bronił z pełną mocą.
Irlandia, nie zgodzi się więc niezależnie od nacisków, na 15 proc. stawkę podatku od osób prawnych, a słowa ministra Paschala Donohoe, są kolejnym potwierdzeniem stanowiska rządu, który uważa, iż może to doprowadzić do utraty wielu inwestorów i miejsc pracy.

Minister potwierdził, że w tej sprawie nadal toczą się rozmowy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) a Irlandia, pozostanie, jak się teraz wydaje, jednym z pięciu państw, które nie podpiszą deklaracji o podniesieniu stopy minimalnej podatku od osób prawnych do 15%.
Jeżeli wyspa zgodziłaby się na takie rozwiązanie, jest wielce prawdopodobne, że utraci ok. 2 mld € wpływów z Corporation Tax, co wcale nie jest dobrą wizją na najbliższe lata.

Minister finansów Paschal Donohoe zobowiązał się publicznie, że będzie bronił 12,5 proc. stawki podatku od osób prawnych, ale dodał, że nie można stawiać wszystkiego na jedną kartę. To sygnał, że Irlandia chce negocjować, chociaż nie będzie łatwym partnerem do rozmów.
Bogdan Feręc
Źr: The Times

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Śmiała teza profes
Potrzebna jest jasno