Domagał się zasiłku PUP, bo siedział w więzieniu

Niektórzy przestępcy swoje niecne postępowanie mają we krwi i takież posiada właśnie Daniel Almajanu z Rumunii.

Zatrzymany za posiadanie, wprowadzanie do użycia 53 fałszywych kart bankomatowych oraz pod zarzutem wyprodukowania 65 fałszywych kart płatniczych Almajanu, który w środę został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,  domagał się od państwa wypłacania mu zasiłku Pandemic Unemployment Payment.

Szef gangu miał też podczas zatrzymania, laptop, który używany był do wytwarzania fałszywych kart płatniczych, do czego się przyznał.

Już podczas aresztowania, a miało to miejsce 13 lutego 2020 roku, mężczyzna miał być bardzo roszczeniowy w stosunku do funkcjonariuszy, a następnie do władz aresztu, w którym tymczasowo został osadzony. Na długo przed rozprawą, na której Rumun uznany został winnym zarzucanych mu czynów, ów człowiek, wysyłał wnioski do Social Welfare, o przyznanie mu płatności PUP.

Jak poinformował sąd, Daniel Almajanu w aplikacjach zaznaczał, iż utracił swoje dochody, więc i jemu należy się coś od państwa. Co ciekawe, w toku postępowania sądowego ustalono, iż mężczyzna na drodze oszustwa, pozyskał środki w wysokości do 5 mln €, więc żyć miał z czego. Podczas rozprawy, ówczesny oskarżony, podniósł tę kwestię, ale sąd stwierdził, iż od 13 lutego ub. roku, przebywał już na utrzymaniu państwa irlandzkiego, więc dodatkowe świadczenie, byłoby nie na miejscu.

Danielowi Almajanu żadne świadczenia socjalne, nie będą przysługiwać jeszcze przez 4 lata i 3 miesiące, bo tyle czasu, przebywać będzie w zakładzie karnym, gdzie otrzyma wikt i opierunek.

Bogdan Feręc

Źr: Court Service/Independent

Polska-IE: Udostępnij
Blokada mogłaby zos
„Zlodowacenie, Bes
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian