DODATKOWE WOLNE SPOSOBEM NA ZATRZYMANIE SPECJALISTÓW?

Pracodawcy oferują szeroki wachlarz benefitów. Najpopularniejsze to prywatna opieka zdrowotna lub karnet na siłownię. Służbowy telefon, laptop czy samochód już dawno przestały być magnesem na pracowników. Jak w dobie rynku pracownika utrzymać specjalistów w firmie?

A może by tak zaproponować dodatkowy urlop? Takim rozwiązaniem może być sabbatical.  Jest on na ogół definiowany jako urlop dla profesjonalistów, pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy sprawdzili się na swoim stanowisku, ale z powodu wypalenia bądź zaangażowania we własny rozwój chcą odpocząć od zawodowej codzienności, nie rezygnując przy tym z pracy i wynagrodzenia.

Warunki udzielania urlopu i jego wymiar

W Polsce ten rodzaj benefitu nie jest jeszcze tak często stosowany. Korzystają z niego zwykle pracownicy branż informatycznych, firm konsultingowych i badawczych.

Wśród warunków uzyskania sabbaticalu kluczową role odgrywa staż pracy. Zazwyczaj wynosi on od 5 do 10 lat ciągłego zatrudnienia. Kolejny warunek, to przedstawienie korzyści, jakie pracodawca odniesie po powrocie pracownika.

Wymiar sabbaticalu zależy od firmy, najczęściej waha się on od 3 do 6 miesięcy. Zdarzają się jednak urlopy znacznie krótsze lub dłuższe. Dopuszczalnym jest również łączenie dodatkowego urlopu z urlopem wypoczynkowym, który przysługuje pracownikowi w danym roku kalendarzowym. O tym, czy w trakcie korzystania z sabbaticalu pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie i w jakiej wysokości, decyduje pracodawca.

O sposobie wykorzystania urlopu decyduje pracownik, chociaż niekiedy pracodawca stawia również warunki związane z działalnością na urlopie. Na przykład firmy związane z działalnością społeczną wymagają, aby część urlopu pracownik poświęcił na działalność charytatywną na rzecz wskazanej organizacji.

Pracodawca może również poprosić o podpisanie umowy lojalnościowej, w której pracownik zobowiązuje się do przepracowania w firmie po powrocie określonej liczby miesięcy. Niedotrzymanie warunków umowy zobowiązuje pracownika do zwrotu proporcjonalnie obliczonej części wynagrodzenia za czas urlopu.

Korzyści pracodawcy

Pracodawcy mogą zapytać: Jakie korzyści będzie miała firma? Pracownik po tak długim urlopie wraca wypoczęty i pełen energii, co wpływa na jego większą wydajność. Ma świeże spojrzenie na wiele rzeczy, co może zwiększyć jego kreatywność. Pracownik, który skorzystał z takiego urlopu, na pewno będzie też bardziej lojalny, bez względu na to, czy podpisał umowę lojalnościową, czy też nie.  Sabbatical to również dobry sposób na zatrzymanie wartościowego pracownika, który pracuje w danej firmie zbyt krótko, aby móc skorzystać z tego rodzaju benefitu. Wizja długiego, płatnego urlopu za kilka lat jest bardzo kusząca.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,7848178,wagary_od_pracy___urlop_sabbatical.html

Znajdź nas:

Inwestycje polskich
Eight missing after
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn