Dochód podstawowy w wysokości 560 €?

To realne, a nawet bliskie realizacji, bo o ile program pilotażowy okaże się sukcesem, system zacznie obowiązywać dla wszystkich zatrudnionych i niezatrudnionych pełnoletnich osób w Irlandii.

Chodzi tutaj o nowy system wsparcia dochodów UBI, czyli Universal Basic Income, co oznacza, że najniższe irlandzkie wynagrodzenie pracownicze w pełnym wymiarze godzin, nie będzie mogło być niższe od kwoty 560 €. System działa niezależnie od wysokości dochodów i każdy zatrudniony na pełny, część etatu lub bezrobotny, otrzymuje dokładnie taką samą kwotę dopłaty, a ta na konto tafia automatycznie z budżetu państwa.

Co powinno nas zainteresować, system UBI zawarty został na stronach porozumienia koalicyjnego, a na jego wprowadzenie, zgodziły się wszystkie ugrupowania koalicyjne, chociaż jest pomysłem Partii Zielonych. System, po serii testów miałby wejść w życie jeszcze za kadencji gabinetu Micheála Martina i Leo Vardkara, więc w okresie najbliższych pięciu lat.

Niestety nie będzie aż tak pięknie, jak mogłoby się wydawać, bo wraz ze wprowadzeniem UBI, znikną ulgi podatkowe i podstawowe świadczenia socjalne, z których teraz tak chętnie korzystają wszyscy mieszkańcy Irlandii.

Przygotowaniem programu pilotażowego, zbadaniem możliwości wprowadzenia i opracowaniem systemu UBI, zajmie się Komisja Niskich Płac, która wykorzysta w swojej pracy doświadczenia innych państw w zakresie Powszechnego Dochodu Podstawowego. Low Pay Commission zbada również poprzednie programy, które działały przez ostatnie lata, a opierały się na Uniwersalnym Dochodzie Podstawowym.

Wcześniej takie systemy wprowadziły już Finlandia, Kanada, Indie i niektóre ze stanów w USA, a z zebranych do tej pory informacji wynika, że znacznie zwiększyła się zamożność pracowników w tych krajach, głównie najmniej zarabiających.

Bogdan Feręc

Źr: AFP

Polska-IE: Udostępnij...
Ceremonia rozdania O
Priorytet rządu –
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish