Dobry wynik irlandzkiej gospodarki

Ubiegły rok był piątym z rzędu, kiedy irlandzka gospodarka rozwijała się najszybciej w całej Unii Europejskiej, podaje Central Statistics Office.

Wzrost liczony Produktem Krajowym Brutto wyniósł 6,7%, a to wynik wręcz doskonały i takiego należy sobie życzyć także w tym roku, co pozwoli zachować rozwój kraju na bardzo wysokim poziomie, a jednocześnie podtrzymać wzrost zatrudnienia.

Szereg danych wskazuje również, iż większość sektorów w kraju rozwijała się stabilnie i były to głównie usługi, handel oraz budownictwo. Zawirowania obserwowano w gospodarce rolnej, chociaż ta także rosła, a i zatrudnienie sukcesywnie spadało i to we wszystkich grupach wiekowych.

Central Statistics Office wprowadziło do swoich wyliczeń kolejny wskaźnik, a ten będzie istotny dla wielu działów w kraju, bo jest nim Popyt Krajowy, a ten za 2018 rok wyniósł 3,3%.

PKB za ostatnie trzy miesiące 2018 roku podniosło się o 0,1%, natomiast w trzecim kwartale ubiegłego roku wzrosło o 0,9%, więc o 0,8% więcej. Wracając do danych za cały rok, PKB na poziomie 6,7% obniżyło zadłużenie kraju do 68% z zadłużenia państwa ogółem, powiedział starszy statystyk CSO Michael Connolly.

Działami z największymi ubiegłorocznymi wzrostami gospodarczymi były informacja i komunikacja, podnosząc się ogółem o 30,7%, a przemysł zanotował spadek o 0,2% w porównaniu do roku 2017. W sektorach napędzanych działalnością państwową budownictwo wykazało wzrost o 15,4% w ciągu roku, podczas gdy dystrybucja, transport, hotele i restauracje wzrosły o 4,1%. Sektor rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa zmniejszył się o 12,9% w ciągu całego 2018 roku.

Prognozy na ten rok nie są już takie dobre, przypomina w swoim najnowszym raporcie CSO i Bank Centralny przewiduje wzrost na poziomie 4,4%, jeżeli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej z umową i 1,5% w scenariuszu bez umowy.

Rachunek bieżący kraju odnotował nadwyżkę w wysokości 29 mld euro w 2018 r., w porównaniu z nadwyżką w wysokości 24,9 mld euro w 2017 r. W wyniku wzrostu nadwyżki handlowej o 10,2 mld euro, skompensowano wzrost deficytu dochodów o 6,1 mld euro. 

Komentujący dane minister finansów Paschal Donohoe stwierdził, że gospodarka Irlandii jest obecnie w bardzo dobrej kondycji, a i uważa, że kraj jest przygotowany na wpływ czynników zewnętrznych, więc poradzi sobie w sytuacji kryzysowej.

Bogdan Feręc

 Źr: CSO

Znajdź nas:

Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn