Do lata zakaz masowego wykupu nieruchomości

Minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien poinformował, że rozpoczęły się już prace, które mają doprowadzić do wprowadzenia w kraju zakazu i uniemożliwić masowy wykup nieruchomości.

W najbliższych tygodniach pojawić się mają wstępne przepisy, które zaprezentowane zostaną Radzie Ministrów, a po ich akceptacji, projekt zostanie dopracowany i przedstawiony, jako pełnoprawna ustawa. W tej natomiast znajdzie się zapis, który bronić będzie wykupu lokali mieszkalnych, „w inwestycjach o określonej gęstości”.

Minister Darragh O’Brien dodał, że ustawa, nie będzie miała mocy wstecznej, więc inwestorzy, którzy obecnie działają w taki sposób, lub proces wykupu trwać będzie w chwili wejścia w życie ustawy, będą mogli sfinalizować rozpoczęte rozmowy, a dotyczyć będzie to również rozpoczętych budów.

Jak podają źródła rządowe, przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich inwestycji, które charakteryzować się będą gęstością zabudowy o 40 jednostkach mieszkalnych na hektar, ale może być też ograniczony do 50 jednostek mieszkalnych na hektar.

Sprawą zajął się też już Urząd Prokuratora Generalnego Republiki Irlandii, który ocenia, czy ten przepis, będzie zgodny z Konstytucją i ustawą o planowaniu przestrzennym z 2020 roku.

Obecnie mówi się, że prawodawstwo w tym zakresie, mogłoby rozpocząć swoją pełną drogę legislacyjną jeszcze przed miesiącami wakacyjnymi, a przyjęte zostanie prawdopodobnie tuż przed letnią przerwą w parlamencie.

*

Półśrodek!

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
W tym miesiącu mamy
Skała z „Gwiezdny
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian