Do końca maja rząd wydał ponad 4 mld € więcej niż planował

W państwowej kasie widać dno, a jeżeli pieniądze nadal wydawane będą w takim tempie, to prognozy raczej się sprawdzą i na koniec roku deficyt budżetowy może zbliżyć się do 30 miliardów euro.

Co należy podkreślić, na koniec grudnia 2019 roku deficyt budżetowy wyniósł 63 miliony euro, natomiast na koniec maja jest już na poziomie 6,1 miliarda euro. Największym obciążeniem dla budżetu są oczywiście wydatki na ochronę zdrowia, zasiłki dla osób, które utraciły pracę, ale i spadające niektóre wpływy podatkowe. Jak informuje Ministerstwo Finansów, na koniec maja wydatki w stosunku do planowanych były wyższe o prawie 4,2 miliarda euro, co stanowi wzrost o 19%.

Departament Finansów zanotował ogólny wzrost wpływów z podatków w porównaniu w do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 1,3%, ale spadek zanotowano w podatku akcyzowym i VAT. Wpływy podatkowe zrównoważone zostały przez niższe niż oczekiwane zwroty podatku dochodowego i wyższe wpływy z podatków od osób prawnych, co uratowało ten segment wpływów podatkowych.

Ogółem wpływy z podatku dochodowego były niższe o 137 mln €, czyli o 7,8%, natomiast wpływy z podatku od osób prawnych zwiększyły się ponad 1.2 mln €, w porównaniu do maja ubiegłego roku. Całkowity dochód  podatkowy Skarbu Państwa w tym roku wyniósł do końca maja 59,3 mld €.

W komentarzu do zaprezentowanych danych minister finansów Paschal Donohoe powiedział:

– Oczekiwany gwałtowny spadek wpływów z podatków konsumpcyjnych zrekompensowany został wzrostem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i stosunkowo odpornych podatków dochodowych.

Minister potwierdził również, że już wyraził wstępną zgodę, na przedłużenie płatności pandemicznych, chociaż dodał, że omawiane są jeszcze wysokości stawek zasiłków. Minister Donohoe dodał, że wraz z Departamentem Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej, rozważają obecnie zmiany w wysokości zasiłku pandemicznego, by dać impuls do działania, zarówno osobom bezrobotnym, jak i gospodarce.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij...
Obniżyła się stop
Małopolska krok prz
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish