Dłuższy urlop rodzicielski to dobre rozwiązanie

Przedłużenie urlopu rodzicielskiego jest mile widziane przez Socjaldemokraję, ale wciąż pozostajemy w tyle za Europą.

Ustawę o wydłużeniu urlopu rodzicielskiego z zadowoleniem przyjęła posłanka SocDem Jennifer Whitmore, która jednocześnie uważa, że nie idzie ona odpowiednio daleko, a i jest dopiero pierwszym krokiem potrzebnych zmian.

TD Jennifer Whitmore stwierdziła:

– Rząd musi zwiększyć inwestycje w płatne urlopy rodzicielskie i uprościć przepisy, aby były one przyjazne rodzinie. Chociaż z zadowoleniem przyjmuję przedłużenie płatnego urlopu rodzicielskiego do pięciu tygodni, rząd musi przyspieszyć inwestycje w tej dziedzinie, ponieważ Irlandii wciąż brakuje jej europejskich odpowiedników. Rodzice desperacko pragną pewności, która jest bardzo potrzebna, zwłaszcza że Covid oznaczał, że wielu z nich korzysta z wczesnego urlopu rodzicielskiego, aby wypełnić luki w opiece nad dziećmi. Istnieje pilna potrzeba pełnego wdrożenia dyrektywy UE dotyczącej urlopu rodzicielskiego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz uproszczenia prawodawstwa, które jest obecnie zbyt uciążliwe dla rodzin. Pomiędzy urlopem macierzyńskim, ojcowskim i rodzicielskim istnieje wiele różnic, co powoduje wiele niepotrzebnych nieporozumień co do tego, do czego rodzice naprawdę mają prawo i kiedy. Rzeczywistość jest taka, że ​​między końcem wszystkich urlopów rodzicielskich a rozpoczęciem wczesnej edukacji ECCE w tym kraju nadal istnieje 130-tygodniowa przerwa. W rezultacie rodziny muszą płacić więcej za kosztowną opiekę nad dziećmi. W szczególności kobiety są nieproporcjonalnie dotknięte brakami w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich, w wyniku czego nadal są niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy i borykają się z rosnącą różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. W przepisach tych pominięto również samotnych rodziców. Rząd miał okazję zająć się wysokim odsetkiem samotnych rodziców doświadczających ubóstwa poprzez przedłużenie dla nich płatnego urlopu rodzicielskiego i zwiększenie wynagrodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, celem powinno być pełne i nieskrępowane wsparcie dla rodzin, w tym rodzin pracujących, które zmagają się z konkurującymi wymaganiami życia rodzinnego. Złożyłam poprawki do tej ustawy, aby zapewnić, że minister będzie informował o postępach w dalszym płatnym urlopie rodzicielskim, rozważy zwiększenie płatności dla samotnych rodziców i usprawni wszystkie przepisy, aby uczynić je prostymi i wykonalnymi dla rodziców. Projekt ustawy jest krokiem we właściwym kierunku, ale wciąż pozostaje nam jeszcze trochę do pokonania, zanim rodzice w Irlandii będą mieli takie same prawa jak ich europejscy sąsiedzi.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Polska-IE: Udostępnij
Partia Pracy wprowad
To stanie się jutro
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian