Długotrwałe bezrobocie w irlandzkiej turystyce

Hotelarstwo, gastronomia, lotnictwo, a co za tym idzie turystyka, to branże mocno dotknięte covidowym kryzysem, a jak wynika z najnowszych danych, aż 3000 pracowników tego ostatniego sektora, może być dotkniętych długotrwałym bezrobociem.

Irlandzkie Stowarzyszenie Biur Podróży (ITAA), jest przekonane, że rząd powinien przekazać środki pomocowe dla tego sektora, aby uchronić tysiące osób przed wejściem do grupy osób długotrwale bezrobotnych. ITAA wzywa jednocześnie rząd, aby pomógł w naprawie szkód, jakie poczyniła w turystyce pandemia, w tym blokada kraju, ale i ograniczenie podróży zagranicznych.

Środki mogłyby być kilku rodzajów, bo zarówno, jako bezpośrednie dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych, ale też, jako wsparcie dla firm, które borykają się z problemami.

Branża straciła od początku pandemii 98% ze swoich wcześniejszych obrotów, więc jest „drastycznie dotkniętą” wpływem Covid-19, a sektor zatrudnia około 3500 pracowników, więc większość z nich, zagrożona jest trwałym bezrobociem. Co istotne, większość przedsiębiorstw turystycznych to firmy małe i średnie, głównie rodzinne.

ITAA dodaje, że branża jest aktywna od marca tego roku, więc również w czasie pandemii, jednak nie może odzyskać nawet części rynku sprzed blokady, a wszystko wiąże się z ograniczeniami, jakie zostały wprowadzone w Irlandii, ale też na świecie i chodzi tu m.in. o podróże lotnicze oraz morskie.

Prezes ITAA Pat Dawson stwierdza:

– Biura podróży musiały pozostać otwarte na obsługę klientów w zakresie anulowania rezerwacji, zwrotów kosztów i ponownej rezerwacji wakacji. Firmy te nie mogły się zamknąć, mimo że zostały skutecznie zablokowane w handlu i musiały nadal ponosić część wynagrodzenia i wszystkich kosztów ogólnych. Jeśli dodatkowe wsparcie nie zostanie udostępnione, nastąpi powszechne załamanie w branży, a wiele firm zostanie zamkniętych, co spowoduje utratę miejsc pracy i późniejsze skutki dla klientów. Chcemy współpracować z rządem, aby ratować życie i chronić nasze rodziny, pracowników, klientów i społeczności, ale musimy również chronić nasze firmy, abyśmy mogli wznowić działalność, gdy jest to bezpieczne. Nasza branża znajduje się w wyjątkowej sytuacji, stoimy w obliczu długofalowego ożywienia i pilnie potrzebujemy wsparcia i pomocy rządu. Jeśli nasi pracownicy zostaną zwolnieni, ponowne uruchomienie naszej działalności będzie niezwykle trudne po ustąpieniu koronawirusowych zagrożeń.

Bogdan Feręc

Źr: ITAA

Polska-IE: Udostępnij
Praca w domu stanie
Mistrz mowy polskiej